Pensioenambassadeurs

Laatst gewijzigd: 30-05-2018

Een groot aantal werknemers op mbo-scholen gaat binnen enkele jaren met pensioen. Scholen krijgen steeds meer vragen van hun werknemers over de mogelijke keuzes in de laatste fase van het arbeidsproces. De MBO Raad, pensioenfonds ABP en een aantal mbo-scholen zijn daarom samen gestart met een pilot van het project ‘Pensioenambassadeurs in het mbo’. De deelnemers van het project willen het belang van pensioenen onder de aandacht brengen op mbo-scholen en het pensioenbewustzijn onder werknemers vergroten.

Pensioenambassadeurs zijn medewerkers die dankzij hun opleiding kennis hebben van pensioenregelingen en zijn getraind in het voeren van gesprekken over dit onderwerp. Ze helpen hun collega’s met vragen rondom pensioenen en kunnen uitleg geven over:

  • De momenten waarop het belangrijk is dat een collega zich verdiept in pensioenen.
  • De keuzes die een werknemer kan maken rondom zijn of haar pensioen.
  • Hoe mijnabp.nl werkt.
Kirsten van der Vliet

Kirsten van der Vliet