Topsectoren

Laatst gewijzigd: 04-06-2020

Nederland in de mondiale top vijf van kenniseconomieën brengen, dat is de wens van het kabinet Rutte II. Om deze ambitie waar te maken heeft het ministerie van Economische Zaken negen topsectoren benoemd die de Nederlandse concurrentiekracht moeten versterken. Extra investeringen in onder andere de chemie-, high tech- en energiesector moeten de innovatie stimuleren en vervolgens de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse economie versterken.

Afbeelding studenten achter computer
Afbeelding van Maartje Roos, Friesland College

Human Capital Agenda’s

Het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid geven samen vorm aan het topsectorenbeleid. Zij hebben hiervoor de Human Capital Agenda (HCA) opgesteld. De agenda’s geven per sector aan hoe vraag en aanbod van geschoolde arbeidskrachten zich in de toekomst ontwikkelt. Aan de hand van de HCA’s is bepaald waar de huidige prioriteiten voor het onderwijs en bedrijfsleven liggen.

Voor het mbo zijn drie taken weggelegd om een bijdrage te leveren aan de HCA’s:   

1.    Meer jongeren in het bèta-technisch onderwijs binnenhalen. Dit is eveneens één van de doelstellingen uit het Techniekpact.

2.    Meer samenwerking realiseren tussen bedrijven en het onderwijs.

3.    Sneller inspelen op veranderende omstandigheden op de regionale arbeidsmarkt.  

Centra voor Innovatief Vakmanschap

De topsectoren slaan vaak de handen ineen met de Centra voor Innovatief Vakmanschap in de regio. Hier werken ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten samen om de kwaliteit van het technisch onderwijs te verbeteren, de HCA’s uit te voeren en zo de regionale economie te versterken. Op deze manier krijgt de publiek-private samenwerking vorm die zich per regio op de topsector die daarin sterk is vertegenwoordigd.

Studenten doen in de Centra voor Innovatief Vakmanschap niet alleen kennis op, maar krijgen ook op de centra ook generieke vaardigheden aangeleerd. Door flexibel op te leiden, leren studenten zich voor te bereiden op een toekomst waar hun takenpakket niet altijd vast staat of aansluit op de door hen genoten (technische) vakopleiding.

Afbeelding van Mirjam Hensels-van den Broek

Mirjam van den Broek