Taskforce schoolkosten

Laatst gewijzigd: 14-06-2021

JOB en de MBO Raad hebben gezamenlijk de Taskforce schoolkosten opgericht. In deze Taskforce worden de ervaren knelpunten rondom schoolkosten met elkaar besproken en wordt gezamenlijk naar oplossingen gezocht. Zowel studenten, als JOB, als scholen kunnen zaken bij de Taskforce aandragen. Het uitgangspunt zijn de afspraken die in het servicedocument schoolkosten zijn gemaakt.

Studenten, JOB, en scholen kunnen een casus indienen bij de Taskforce. Als bijvoorbeeld een student zich afvraagt of de regels uit het servicedocument schoolkosten juist zijn toegepast bij zijn opleiding, bespreekt hij/zij deze klacht eerst binnen de eigen school. Leidt deze bespreking niet tot een oplossing, dan kan deze casus worden ingediend bij de Taskforce.

Doelstellingen

De Taskforce heeft een aantal doelstellingen. Eén daarvan is het verduidelijken van de regels van het servicedocument schoolkosten.  Deze regels zijn niet altijd voor iedereen even helder. Daarnaast heeft de Taskforce als belangrijke doelstelling het in kaart brengen van eventuele knelpunten of mogelijke verkeerde toepassingen van de regels. Zowel JOB als de MBO Raad vinden het belangrijk om deze met elkaar te bespreken, zodat vervolgens gezamenlijk naar een oplossing gezocht kan worden. De gezamenlijk intentie van JOB en de MBO Raad is om het ervaren probleem rondom schoolkosten op te lossen, en daarbij ook te kijken naar een juiste agenda voor de toekomst.

In de Taskforce hebben zowel JOB als de MBO Raad twee leden afgevaardigd. De resultaten van de bespreking in de Taskforce worden ook bestuurlijk besproken door JOB en de MBO Raad.

Afbeelding van Monique Berkhout

Monique Berkhout

Beleidsadviseur