Gezonde school

Laatst gewijzigd: 08-05-2023

Gezonde School is een programma dat onderwijsprofessionals helpt om een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend te maken.

Studenten die met plezier hun opleiding volgen en vol zelfvertrouwen in de klas zitten. Dat is wat elke onderwijsprofessional het liefst ziet. In de praktijk blijkt vaak: pas wanneer studenten zich veilig voelen en lekker in hun vel zitten, zijn ze in staat om te leren. Bekijk hieronder de Gezonde School-aanpak.

Gezonde school geeft informatie over welbevinden

Een van de Gezonde School thema's is het sociaal-emotioneel welbevinden van studenten. Veel mbo(middelbaar beroepsonderwijs )-studenten zijn nog niet helemaal zelfstandig, maar dat wordt wel op korte termijn van ze verwacht – ook als het gaat om zorgen voor hun welbevinden. Het is dus zinvol om onderwijsactiviteiten over sociale en emotionele vaardigheden tijdens de opleiding aan bod te laten komen. Voor mbo-scholen heeft Gezonde school een speciale sectie ingericht in samenwerking met Trimbos en Pharos.

Themascan

Op de website van Gezonde School vind je een themascan zodat je direct aan de slag kunt met welbevinden. Aan de hand van stellingen krijg je inzicht in hoe ver jouw schoollocatie al is met het thema welbevinden.