Stimuleringsregelingen Gezonde School

Laatst gewijzigd: 08-05-2023

Voor het mbo zijn twee stimuleringsregelingen van kracht. Scholen kunnen tussen 6 maart en 17 april 2023 hun belangstelling registeren voor ronde 7 van de volgende stimuleringsregelingen:

  • Gezond en Veilig Werken en
  • Gezonde Relaties en Seksualiteit

De regelingen zijn opgezet om ervoor te zorgen dat mbo-scholen een impuls krijgen om structureel aandacht te besteden aan deze thema's.

Gezond en Veilig Werken

Studenten zijn de werkenden van de toekomst. En in de toekomstige arbeidsmarkt staat duurzame inzetbaarheid centraal. Hoe bereid je jouw studenten daarop voor? Door ze bewust te maken van het belang van vitaal werknemerschap en hun eigen duurzame inzetbaarheid. Het mbo (middelbaar beroepsonderwijs ) heeft hierin een belangrijk rol, samen met het werkveld. Met als ultiem doel: een leven lang gezonde en veilige arbeidsparticipatie van toekomstige beroepsbeoefenaars!

Relaties en Seksualiteit

Aandacht voor relaties en seksualiteit is al vanaf jonge leeftijd belangrijk. Zowel thuis als op school. Hierdoor krijgen kinderen en jongeren op tijd informatie over onderwerpen als gezonde relaties, fijn en veilig vrijen en grensoverschrijdend gedrag. Ook durven zij vragen te stellen over seksuele en genderdiversiteit, sexting, wensen en grenzen. Dit draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling. De stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit is erop gericht om scholen die aandacht willen besteden aan het thema Relaties en seksualiteit te stimuleren en ondersteunen.

Merel Hendriks

Projectleider stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit Gezonde School