Techniekpact

Laatst gewijzigd: 13-03-2023

De MBO Raad is één van de medeondertekenaars van het Techniekpact. In twaalf landelijke acties beloven de partners hoe zij de tekorten aan goed opgeleid technisch personeel op willen lossen en daarmee de concurrentiepositie van de Nederlandse economie vasthouden. Betere samenwerking tussen de verschillende partners van het pact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt verbeteren. Afgestudeerden met een technische achtergrond beginnen zo beter voorbereid aan hun eerste baan en kunnen in het werkveld sneller van meerwaarde zijn.

Drie mensen in witte overal op een dak
Foto: TechniekBeeldbank.nu

Het pact heeft drie uitgangspunten:

  1. Kiezen voor techniek: meer leerlingen moeten kiezen voor een techniekopleiding. Dit vereist onder meer een verandering van het imago van de sector.
  2. Leren in de techniek: meer leerlingen en studenten met een technisch diploma moeten aan de slag in de technische sector.
  3. Werken in de techniek: mensen die werken in de sector moeten voor de techniek behouden blijven.

Arbeidsmarkt

Wil de Nederlandse economie blijven groeien dan is er de komende jaren een groeiende behoefte aan goed geschoolde technici van alle opleidingsniveaus, stelt het kabinet. Tot 2020 gaan jaarlijks 70.000 bouwvakkers, installateurs, elektrotechnici en werktuigbouwers met pensioen. Toch blijft de instroom vanuit het onderwijs op de arbeidsmarkt achter. Jaarlijks zouden 30.000 extra technici nodig zijn, blijkt uit een analyse van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. De twaalf acties uit het Techniekpact moeten er voor zorgen dat Nederland ook in de toekomst voldoende vakbekwame technici heeft.

De afspraken op landelijk niveau geven sturing aan de gestelde doelen binnen de vijf verschillende landsdelen. Iedere regio heeft eigen, specifieke problemen op de arbeidsmarkt. Het is daarom van belang een op maat toegesneden plan van aanpak uit te voeren. De afstemming moet van onderop plaatsvinden tussen het onderwijs en bedrijfsleven.

Eén van de actielijnen van het Techniekpact 2016-2020 gaat over de achterblijvende in- en doorstroom van vrouwelijke mbo-studenten bij technische opleidingen. Nog altijd kiezen voornamelijk jongens voor een studie in de technische sector.

Voorbeeldfunctie

Het mbo zet zich als medeondertekenaar in om de verwachtingen van het Techniekpact waar te maken. De MBO Raad gelooft dat het pact een voorbeeldfunctie kan vervullen voor andere sectoren met een tekort aan vakmensen. Tegelijkertijd waakt de MBO Raad voor de balans tussen de opdrachten voor het Nederlandse onderwijs. Het mbo biedt jongeren de kans hun talenten te ontdekken en ontwikkelen, ook als die niet in de techniek liggen.

Bob Klaasen

Beleidsadviseur TGO Algemeen, onderwijscluster MEI, onderwijscluster PLOT

Doekle Terpstra over Techniekpact on Tour