Meer meisjes in de techniek

Laatst gewijzigd: 24-04-2018

VHTO gaat de komende twee jaar, samen met de MBO Raad en 24 mbo-scholen, diverse activiteiten organiseren om de keuze voor een technische opleiding voor meisjes net zo aantrekkelijk te maken als voor jongens. Het ministerie van OCW heeft een projectplan hiervoor goedgekeurd. De activiteiten zijn een uitwerking van de doelstellingen uit het pamflet ‘Meer meisjes in mbo Techniek’ uit april 2016.

Centraal in de aanpak staat de uitvoering van een genderscan op elke deelnemende mbo-school. Deze genderscan is een cijfermatige analyse op schoolniveau die een vergelijking mogelijk maakt met andere mbo-scholen. Uit de resultaten van de genderscan volgt een adviesrapport en een plan van aanpak.

Stuurgroep en ambassadeursnetwerk

Een stuurgroep en ambassadeursnetwerk dragen samen het initiatief ‘Meer meisjes in mbo Techniek’. De stuurgroep stuurt fasegewijs aan op de uitvoering van activiteiten en interventies. Aan het ambassadeursnetwerk nemen opleidingsmanagers van technische en ICT-opleidingen deel. Zij organiseren activiteiten op hun school en stimuleren collega’s op andere scholen hetzelfde te doen. Het ambassadeursnetwerk is de plek voor kennisdeling tussen de scholen. De MBO Raad participeert in de bijeenkomsten van de stuurgroep en het ambassadeursnetwerk.

Afbeelding van de website Meer meisjes in de techniek
Afbeelding van de website Meer meisjes in de techniek
Afbeelding van Mirjam Hensels-van den Broek

Mirjam van den Broek