Meer meisjes in mbo techniek

Laatst gewijzigd: 22-11-2022

Meer meisjes in mbo techniek vraagt onverminderd onze aandacht. We willen het technisch mbo-potentieel vergroten door  doelgroepen, voor wie een (studie)loopbaan in de techniek een aantrekkelijk perspectief biedt en daar niet automatisch voor kiest, aan te spreken. In februari 2020 heeft het Landelijk Expertisebureau Meisjes Vrouwen en Beta Techniek (VHTO) een aanvraag bij het ministerie van OCW gedaan om deze in gang gezette beweging door te zetten. Zo blijven we werk maken van genderdiversiteit in de technische en ict-opleidingen in het mbo. 24 mbo-scholen participeren in het programma. 

Stuurgroep en ambassadeursnetwerk

Een stuurgroep en ambassadeursnetwerk dragen samen het initiatief ‘Meer meisjes in mbo Techniek’. De stuurgroep stuurt fasegewijs aan op de uitvoering van activiteiten en interventies. Aan het ambassadeursnetwerk nemen opleidingsmanagers van technische en ICT-opleidingen deel. Zij organiseren activiteiten op hun school en stimuleren collega’s op andere scholen hetzelfde te doen. Het ambassadeursnetwerk is de plek voor kennisdeling tussen de scholen. De MBO Raad participeert in de bijeenkomsten van de stuurgroep en het ambassadeursnetwerk.

Afbeelding van de website Meer meisjes in de techniek
Afbeelding van de website Meer meisjes in mbo techniek

Friso Lijftogt

Beleidsadviseur