Visie op internationalisering

Laatst gewijzigd: 06-10-2022

Internationalisering is een goede manier om het onderwijs op een hoger niveau te brengen. Hieronder enkele voorbeelden hoe de MBO Raad daar concreet op inzet.

Verrekijker

1. Studie in het buitenland

Nederland wil dat tien procent van de mbo-studenten een deel van hun opleiding buiten Nederland volgen. Dat vraagt om de volgende acties:

  • inzet van de MBO Raad om de buitenlandervaring verder te integreren in opleidingsprogramma’s;
  • afspraken met Nuffic, brancheorganisaties, bedrijfstakgroepen en sectorkamers over informatievoorziening aan studenten over het belang van buitenlandervaring voor de arbeidsmarkt;
  • samenwerking van SBB en de MBO Raad om tot verbetering en vereenvoudiging van de erkenningsprocedure van de buitenlandse bpv te komen.

2. Professionalisering van docenten

Internationale samenwerking biedt mbo-docenten de kans op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied, maar ook om nieuwe lesmethoden te ontdekken. Een buitenlandse studiereis of stage –in een school of bedrijf– helpt de docenten bovendien om hun lessen te plaatsen in een beroepsmatig relevante (internationale) context. Ook is de rol van de docenten zeer belangrijk bij het motiveren van de studenten voor een ervaring in het buitenland.

3. Buitenlandse studenten in het mbo

Voor mbo-studenten afkomstig uit een niet-EER land, maar woonachtig in Nederland is er de mogelijkheid van de zogenoemde omkeerregeling. Dit betekent dat zij het Nederlands op een lager niveau mogen afsluiten, maar daartegenover de eerste vreemde taal (meestal Engels) op een hoger niveau moeten afsluiten. Deze regeling zal vermoedelijk op 1 augustus 2021 ingaan. Op beperkte schaal is het voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) ook mogelijk om naar Nederland te komen voor een studie. Dit geldt uitsluitend voor programma’s op niveau 4. 

4. Mbo betrekken bij samenwerkingsverbanden

De Nederlandse centra voor innovatief vakmanschap bieden excellente studenten een uitdagende leeromgeving. Hier maken zij kennis maken met de nieuwste technologieën en leren zij hoe innovatieve bedrijven werken. De MBO Raad stimuleert de overheid en scholen om het mbo een grotere rol te geven in (internationale) samenwerkingsvormen met bedrijven en onderzoeksinstellingen, vergelijkbaar met de centra voor innovatief vakmanschap. In Europa worden deze centra “Centers of Vocational Excellence” (CoVE’s) genoemd.

Manfred Polzin

Manfred Polzin

Beleidsadviseur - Policy advisor
Afbeelding Scilla van Cuijlenborg

Scilla van Cuijlenborg

Beleidsadviseur - Policy advisor

Highlights from the 2022 European Vocational Skills Week