Visie op internationalisering

Laatst gewijzigd: 24-09-2020

Internationalisering is een goede manier om het onderwijs op een hoger niveau te brengen. Hieronder enkele voorbeelden hoe de MBO Raad daar concreet op inzet.

Verrekijker

1. Studie in het buitenland

Ook Nederland wil dat zes procent van de mbo-studenten een deel van hun opleiding buiten Nederland volgen. Dat vraagt om de volgende acties:

•    inzet van MBO Raad en SBB om de buitenlandervaring verder te integreren in opleidingsprogramma’s;

•    afspraken met Nuffic, brancheorganisaties, bedrijfstakgroepen en sectorkamers over informatie- voorziening aan studenten over het belang van buitenlandervaring voor de arbeidsmarkt;

•    samenwerking van SBB en de MBO Raad om tot verbetering en vereenvoudiging van de erkenningsprocedure van de buitenlandse bpv te komen.

2. Professionalisering van docenten

Internationale samenwerking biedt mbo-docenten de kans op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied, maar ook om nieuwe lesmethoden te ontdekken. Een buitenlandse studiereis of stage – in een school of bedrijf – helpt de docenten bovendien om hun lessen te plaatsen in een beroepsmatig relevante (internationale) context.

3. Instroom van studenten

Buitenlandse studenten willen graag in Nederland een deel van hun mbo-opleiding volgen. Dit biedt kansen voor internationale verrijking voor studenten en docenten binnen de muren van een Nederlandse mbo-school. Buitenlandse studenten die in Nederland een mbo-opleiding willen volgen, lopen nu tegen juridische en praktische beperkingen aan. Zo moeten zij het Nederlands beheersen en komen studenten van buiten de EU momenteel niet in aanmerking voor een studentenvisum.

4. Mbo betrekken bij samenwerkingsverbanden

De Nederlandse centra voor innovatief vakmanschap bieden excellente studenten een uitdagende leeromgeving. Hier maken zij kennis maken met de nieuwste technologieën en leren zij hoe innovatieve bedrijven werken. De MBO Raad stimuleert de overheid en scholen om het mbo een grotere rol te geven in (internationale) samenwerkingsvormen met bedrijven en onderzoeksinstellingen, vergelijkbaar met de centra voor innovatief vakmanschap.

Manfred Polzin

Manfred Polzin

Beleidsadviseur - Policy advisor
Afbeelding Scilla van Cuijlenborg

Scilla van Cuijlenborg

European vocational skills week 2016: discover your talent