Aansluiting op de arbeidsmarkt

Hoe doen mbo'ers na afronding van de opleiding het op de arbeidsmarkt? Deze gegevens komen van Research Centre for Education and the Labour Market (ROA). Voor het meten van de werkloosheid benadert ROA de gediplomeerden ongeveer anderhalf jaar nadat zij hun diploma hebben ontvangen. Het gaat hier dus om het werkloosheidspercentage van gediplomeerden op het enquête-moment.

Aansluiting van opleidingen met huidige functie is voldoende/goed (%)

Percentages van Entree en niveau 2 studenten

Aansluiting van opleidingen met huidige functie is voldoende/goed (%)

Percentages van niveau 3 en 4 

Werkloosheid (%) Entree en niveau 2

Werkloosheid (%) niveau 3 en 4

Bron: ROA, kerncijfers schoolverlatersonderzoeken