Blijf op de hoogte met Nieuwsbrief MBO Raad!
De Nieuwsbrief MBO Raad is weer verschenen, met ditmaal onder andere de cao mbo, het bestuursakkoord en het regionaal investeringsfonds.  Lees meer
 Ruim baan voor Focus op vakmanschap
De MBO Raad heeft namens alle leden de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van zijn zienswijze op een aantal hoofdpunten in de brief ‘Ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht mbo’ van de minister van OCW. Hoofdboodschap is: bied de scholen alle ruimte om de komende jaren Focus op vakmanschap goed in te voeren. Dat is de kernopdracht. Wees terughoudend met veel nieuwe beleidsmaatregelen en wet- en regelgeving, want dat leidt te veel af van de kernopdracht.  Lees meer
 Drie mbo-scholen starten met aanleg Gezond Schoolplein
De komende periode gaan drie mbo-scholen van start met de realisatie van hun Gezond Schoolplein. ROC A12, Zadkine en Noorderpoort Stadskanaal krijgen zo’n plein. In totaal beginnen 49 scholen hiermee. In januari startten reeds eenentwintig scholen (waaronder het ROC van Twente), waarmee het totaal aantal op zeventig scholen komt.  Lees meer
border: 0;style=