Bezwaar tegen lager rekenniveau
De MBO Raad kan zich op hoofdlijnen vinden in de brief en het rapport van de commissie Steur die de minister en staatssecretaris van OCW gisteren naar de Kamer hebben gestuurd over de stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen in vo en mbo. Minder gelukkig is de MBO Raad met het voornemen om voor vmbo-bb'ers een lager toetsniveau door te voeren.  Lees meer
 Kwetsbare maatregelen minister rond kwetsbare jongeren
De MBO Raad is niet erg enthousiast over het palet van maatregelen dat minister Bussemaker aankondigt om kwetsbare jongeren verder te helpen in hun opleiding en richting de arbeidsmarkt. In een eerste reactie op de brief benadrukt Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad, dat mbo-scholen er alles aan doen kwetsbare jongeren te ondersteunen en te begeleiden. "De brief van de minister is doorspekt van de succesvolle voorbeelden daarvan. Des te opmerkelijker is het dat de minister maatregelen lanceert die deels voorbarig en deels cosmetisch van aard zijn en belangrijke partners nauwelijks benoemen." Van Zijl doelt daarmee onder meer op het vakdiploma en wetgeving rond regionaal overleg. “Die wetgeving is overbodig want het regionaal overleg vindt vrijwel overal gewoon plaats en er wordt gewoon gewerkt aan een diploma met en zonder doorstroomrecht. Dus wat is nieuw?”  Lees meer
 Servicepunt examinering mbo heeft groot bereik
Medewerkers van mbo-scholen weten het Servicepunt examinering mbo goed te vinden. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage over 2014. Conferenties, leg-uit-bijeenkomsten, workshops, website, publicaties: mbo-scholen waarderen ze zeer.  Lees meer
 
border: 0;style=  

*

*