Studiemateriaal en regionaal ondersteungingsaanbod beschikbaar voor aspirant-pabostudenten
Havoleerlingen en mbo-studenten die naar de pabo willen, moeten vanaf 1 augustus 2015 aan toelatingseisen voldoen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Alle aspirant-studenten die geen hbo- of vwo-diploma hebben of havo-eindexamen hebben gedaan in deze vakken, moeten toelatingstoetsen voor de pabo maken. Om havoleerlingen en mbo-studenten op deze toetsen voor te bereiden is tijdelijke hulp beschikbaar via www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Deze hulp bestaat uit speciaal ontwikkeld studiemateriaal en een regionaal ondersteuningsaanbod.  Lees meer
 MBO Raad en minister tekenen bestuursakkoord mbo 2014
Op vrijdag 11 juli 2014 hebben de MBO Raad en de minister van OCW hun handtekening gezet onder het bestuursakkoord mbo. In dit akkoord leggen het ministerie van OCW en de mbo-scholen afspraken vast die een extra impuls moeten geven aan het verder verhogen van de kwaliteit van het mbo. Lees meer
 Uitwerking cao mbo 2014-2015 beschikbaar
Na de leden van de vereniging MBO Raad hebben ook de vakbonden afgelopen vrijdag formeel ingestemd met het Onderhandelaarsakkoord cao mbo 2014-2015. Over de uitwerking van het onderhandelaarsakkoord in cao-bepalingen hebben cao-partijen inmiddels overeenstemming bereikt. In deze uitwerking wordt soms verwezen naar artikelen van de integrale herschreven cao-tekst die op dit moment nog niet beschikbaar is. Daar wordt op dit moment samen met de vakbonden aan gewerkt. De integrale cao-tekst wordt, zodra gereed, eveneens beschikbaar gesteld. De cao-artikelen als gevolg van het Onderhandelaarsakkoord zullen in de herschreven cao-tekst worden verwerkt. Lees meer
border: 0;style=