MBO Raad en NRTO vragen aandacht voor uitvoerbaarheid maatregelen rekenen
De invoering van de rekenexamens gaat door zoals gepland. Dit is de uitkomst van het debat van de Vaste Kamercommissie Onderwijs in januari. Voor geen van de moties gericht op het afschaffen van het rekenexamen was er een Kamermeerderheid. MBO Raad en NRTO geven in een brief aan de bewindslieden randvoorwaarden voor goed rekenonderwijs. Lees meer
 Herziene kwalificatiedossiers vastgesteld
Begin februari heeft de minister van OCW, samen met de staatssecretaris van EZ, het merendeel van de herziene kwalificatiedossiers vastgesteld. Dit schrijft zij in een brief aan alle roc’s, aoc’s en vakscholen, die op 6 februari verzonden is. In augustus 2016 zijn alle mbo-scholen verplicht om de opleidingen te baseren op de herziene kwalificatiestructuur.  Lees meer
 MBO Raad roept kabinet op: maak lerarenregister mbo-proof
De afgelopen periode is de MBO Raad op verschillende momenten geraadpleegd bij de totstandkoming van het concept wetsvoorstel lerarenregister. Anders dan de memorie van toelichting lijkt te suggereren, bouwt dit voorstel niet voort op instemming van de MBO Raad. De scholen verenigd in de MBO Raad achten het wetsvoorstel nog onvoldoende mbo-proof. Lees meer
border: 0;style=