Meld uw school aan voor Testjeleefstijl.nu
Benieuwd naar de leefstijl van uw studenten? Hoe staan ze ervoor? Met welke thema’s moet uw school meer doen? Testjeleefstijl.nu (TJL) kan uw school helpen om dit te bepalen. Daarnaast helpt deze online applicatie studenten bij het maken van gezonde leefstijlkeuzes variërend van alcoholgebruik en roken tot bewegen, sport en ‘beeldschermgedrag’. U kunt uw school vanaf nu aanmelden om mee te doen met TJL in studiejaar 2015-2016.  Lees meer
 Blijf op de hoogte met Nieuwsbrief MBO Raad!
De Nieuwsbrief MBO Raad is weer verschenen. Met ditmaal onder andere: Onderwijsraad miskent positie docenten beroepsonderwijs, wijzigingen experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl, taaleisen aan buitenlandse mbo-studenten en regionieuws. Lees meer
 Onderwijsraad miskent positie docenten beroepsonderwijs ‘OCW, volg dit advies in het belang van zij-instromers mbo niet op!’
De MBO Raad is ontstemd over het advies van de Onderwijsraad over het lerarenregister. De Onderwijsraad heeft dit advies uitgebracht op verzoek van de staatssecretaris van OCW. Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad: “In het advies wordt de positie van docenten in het mbo, vaak zij-instromers met een rijke praktijkervaring, volledig miskend door hen buiten het register te plaatsen. Dat is onaanvaardbaar: het mbo kan niet zonder deze docenten. Het is bovendien in strijd met het conceptwetsvoorstel voor het register waarin deze zij-instromers via een registervoorportaal wél toegang krijgen tot het register."  Lees meer
border: 0;style=