Ouders & studenten

Wanneer jongeren zich oriënteren op een mbo-opleiding, zitten zij vaak met veel vragen. Ook tijdens een studie kan een student tegen allerlei praktische zaken aanlopen. De MBO Raad is allereerst een brancheorganisatie van scholen, maar helpt studenten, ouders en verzorgers graag een antwoord te vinden op hun vragen. In het onderwijsveld heeft iedere organisatie een eigen specialisme. Zij kunnen zo op maat gesneden hulp bieden.

Klachten

Iedere student kan het gevoel hebben dat hem/haar onrecht is aangedaan, bijvoorbeeld door het gedrag van een docent of medestudent. Ontevreden studenten moeten, ook in het belang van de kwaliteit van het onderwijs, met hun klachten op school terecht kunnen. In veel gevallen volstaat hulp of advies van een mentor of loopbaanbegeleider. Mocht dit niets oplossen, dan moet de student zich kunnen richten tot de klachtencommissie op zijn school.

Sinds augustus 2017 heeft een klachtenregeling in het mbo een wettelijke verankering gekregen. Het ministerie van OCW baseert zich hierbij op de klachtenregeling in andere onderwijssectoren. De MBO Raad heeft samen met de JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) het document Klachtenbehandeling mbo opgesteld. Dit geeft mbo-scholen een aantal aanwijzingen voor de organisatie van een goede klachtenregeling.

Veelgestelde vragen door ouders & studenten:

Waar kan ik mij oriënteren op mbo opleidingen?
Waar kan ik terecht met vragen over financiën?
Waar kan ik terecht met vragen over instroom in het mbo?
Waar kan ik terecht met vragen over studeren in het buitenland?