ICT en Creatieve Industrie

De MBO Raad heeft negen bedrijfstakgroepen (btg's), waaronder de btg ICT en Creatieve Industrie. In deze bedrijfstakgroep zijn alle roc’s en beroepscolleges vertegenwoordigd die opleidingen aanbieden gericht op informatietechnologie en de meer creatieve beroepen; van podiumkunsten tot ICT support, en van DTP tot evenemententechniek.

Veelgestelde vragen:

Hoe legt een bedrijfstakgroep verantwoording af?
Wat doet een bedrijfstakgroep?
Wat is een bedrijfstakgroep?
Welke sectoren (btg's) kent de MBO Raad?

De Kerntaken

De kerntaken van de btg worden jaarlijks ingevuld via het activiteitenplan. In het jaarverslag wordt over de uitgevoerde activiteiten verantwoording afgelegd. Het activiteitenplan en jaarverslag vindt u in pdf-versie op deze pagina.

Onderwijsclusters

ICT en CI bestaat uit de onderwijsclusters:

  • Kunsten en Entertainment / Artiesten
  • Communicatie, media en design 
  • ICT