Techniek en Gebouwde Omgeving

De btg Techniek en Gebouwde Omgeving (TGO) is een van de negen bedrijfstakgroepen (btg's) van de MBO Raad. In deze bedrijfstakgroep zijn alle roc's en beroepscolleges vertegenwoordigd die opleidingen aanbieden gericht op bouw, techniek, metaal, elektra en hout.

Veelgestelde vragen:

Hoe legt een bedrijfstakgroep verantwoording af?
Wat doet een bedrijfstakgroep?
Wat is een bedrijfstakgroep?
Welke sectoren (btg's) kent de MBO Raad?

De kerntaken:

De kerntaken van de btg worden jaarlijks ingevuld via het activiteitenplan. In het jaarverslag wordt over de uitgevoerde activiteiten verantwoording afgelegd. Het activiteitenplan en jaarverslag vindt u in pdf-versie op deze pagina.

Onderwijsclusters

TGO bestaat uit verschillende onderwijsclusters:

  1. Onderwijscluster BIB (Bouw, Infra en Beschermingstechnieken) omvat opleidingen in bouw, infra, onderhoud, schilderen en afbouw.
  2. Onderwijscluster H&M (Hout en Meubel) vertegenwoordigt opleidingen in timmer- en meubelindustrie, houthandel en parketbranche.
  3. Onderwijscluster MEI (Metaal, Elektrotechniek en Installatietechniek) omvat opleidingen in metaalbewerking, elektrotechniek en installatietechniek.
  4. Onderwijscluster PLOT (Proces-, Laboratorium- en Operationele Techniek) vertegenwoordigt opleidingen in procestechniek, laboratoriumtechniek en operationele techniek.