Duurzaamheid

Mbo-scholen hebben ook een rol in milieubewustzijn. Ze kunnen duurzame keuzes maken bij inkoop, zoals groene energie en afvalreductie. Maar er zijn nog meer manieren: denk aan een verduurzaming van de catering, groenvoorziening, het papiergebruik en het hergebruiken van meubilair van de scholen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In 2009 tekende de MBO Raad het Duurzaam Inkopen-convenant. Samen met universiteiten en hogescholen beloofde het mbo een duurzaam inkoopbeleid. Dit past bij hun brede visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). In 2012 kreeg de MBO Raad subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om duurzaam inkoopbeleid te bevorderen. Hieruit ontwikkelde het Facilitair Samenwerkingsverband Roc's, aoc's en vakscholen (FSR) vier beleidsinstrumenten:

  1. MBO-MVO quickscan ISO 26000;
  2. MBO-MVO detailscan ISO 26000 met prioriteringsmatrix;
  3. MBO-MVO maturity model;
  4. Koppeling met de webtool voor zelfverklaring ISO 26000.

Deze instrumenten helpen scholen hun duurzaamheid en bedrijfsvoering te verbeteren. FSR-scholen delen tevens kennis over duurzaam bouwen, inclusief led-verlichting, klimaatbeheersing en isolatie.

MBO Raad: sleutel ligt bij de scholen

De MBO Raad wil scholen helpen bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen en bij de overgang naar een duurzaam inkoopbeleid. De sleutel voor een duurzame ontwikkeling ligt bij de scholen zelf: door aandacht te besteden aan duurzaamheid vergroten zij het bewustzijn van hun studenten en medewerkers. Elke school is daarbij vrij om eigen doelstellingen te formuleren.

Duurzaamheid neemt pas een centrale plek in de bedrijfsvoering in wanneer het in de gehele schoolorganisatie tot uiting komt. Duurzaam inkoopbeleid moet dus niet op zichzelf staan, er moet ook bij andere medewerkers aandacht vóór én kennis over duurzame ontwikkeling aanwezig zijn.  Pas dan kan het mbo een betekenisvolle bijdrage leveren aan een beter milieu.