Digitalisering onderwijs

De wereld verandert snel door factoren zoals klimaattransitie, migratie, vergrijzing en kansenongelijkheid. Digitale transformatie biedt nieuwe kansen in onderwijs en werk. Banen verdwijnen en nieuwe ontstaan. Het mbo heeft hierin een belangrijke rol te vervullen als het gaat om op-, om-, en bijscholing. Onderwijsvernieuwing en digitalisering (versneld door corona) vragen van scholen, docenten en studenten dat ze nieuwe vaardigheden ontwikkelen en zich steeds kunnen aanpassen aan leren, werken en leven in een digitaliserende samenleving.

Drie niveaus van digitalisering

De transitie die het mbo doormaakt vraagt dat digitalisering verder kijkt dan alleen het een-op-een digitaliseren van huidige lesmaterialen of praktijken, het optimaliseren van ondersteunende processen (roostering, informatiesystemen) en dienstverlening aan studenten (leeromgevingen). Digitalisering wordt steeds meer onderdeel van de digitale transformatie waarbij we samen aan onderwijskwaliteit, flexibilisering en gelijke kansen in het mbo. Dit gebeurt op drie niveaus van digitalisering:

1. Digitalisering van de organisatie van het onderwijs (flexibilisering, wendbaarheid).

2. Digitalisering in het onderwijs (digitale vaardigheden – didactisch en beroepsspecifiek – van zowel docenten als studenten).

3. Digitalisering van het onderwijs (over hoe we onderwijs fysiek en digitaal aanbieden, denk aan digitale leermiddelen en blended onderwijs).

Veelgestelde vragen:

Wat betekent de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) voor mbo-scholen?
Wat betekent de Wet Meldplicht Datalekken voor mbo-scholen?
Wat betekent digitale transformatie in het mbo?
Wat is digitalisering in het mbo?

Projecten en programma’s

Op basis van deze niveaus van digitalisering werken we samen om afspraken voor de hele sector te maken en innovatie in het mbo te bevorderen. Dit doen we o.a. door netwerkbijeenkomsten te organiseren, kennis te delen tussen gebruikersgroepen, conferenties voor scholen en bestuurders te houden, en projecten en programma's op te zetten. Voorbeelden hiervan zijn Bruggen Bouwen, Route21 en het voltooide Doorpakken op Digitalisering. In 2023 zijn vier nieuwe programma's gestart: Cyberveiligheid mbo, Digitaal Bekwaam en de Groeifondsprogramma’s Npuls en Edu-V (leermiddelen).

Veelgestelde vragen over projecten en programma's:

Op welke manieren ondersteunt de MBO Raad digitalisering?
Waarom is het verbeteren van kwaliteit, onderzoek en innovatie een van de drie prioriteiten van de werkagenda?
Wat is het verschil tussen de MBO Raad en MBO Digitaal?
Wat is het verschil tussen digitalisering en digitale transformatie in het mbo?