Kwaliteit

Mbo-scholen streven naar goed onderwijs door interactie met studenten en hun omgeving, en kunnen dit verantwoorden. Elke school heeft een kwaliteitszorgstelsel voor regelmatige beoordeling, waarbij het onderhoud van het personeelsbekwaamheid wordt gewaarborgd. De beoordeling omvat het oordeel van deelnemers, onafhankelijke deskundigen en belanghebbenden. De resultaten worden openbaar gemaakt, waardoor transparantie wordt bevorderd.

Teams aan zet

Het onderwijs wordt steeds complexer; onderwijsteams krijgen steeds meer verantwoordelijkheden. Flexibiliteit in het onderwijs groeit, innovaties en de regio hebben steeds meer invloed op onderwijsteams. De Teamplaat Onderwijs Kwaliteit biedt inzicht in schoolprocessen en maakt landelijk gevalideerde informatie (bijvoorbeeld handreikingen over onderwijstijd, verkorting van opleidingen, examinering en toelatingsrecht) toegankelijk. Dit helpt bij gesprekken in onderwijsteams.

Toekomstbestendige kwaliteit

Om de integrale kwaliteitsaspecten van het mbo te benaderen, is er een visie opgesteld met kernpunten:

  1. Zelf-regulering in toekomstig toezicht bevorderen.
  2. Eigenaarschap van kwaliteit benadrukken door gemeenschappelijke referentiewaarden vast te stellen.
  3. Kwaliteitsontwikkeling, zorg en borging aanpassen aan huidige wensen en ontwikkelperspectief.
  4. Eigen mbo-brede kwaliteitsborging waarborgen.
  5. Samenwerken met andere partijen voor toekomstbestendige kwaliteit.

Veelgestelde vragen:

Hoe draagt Teamplaat Onderwijs Kwaliteit bij aan het gesprek in onderwijsteams?
Hoe wordt kwaliteit op mbo-scholen gegarandeerd?
Is het oordeel kwaliteit van onderwijs openbaar?
Wat is het kwaliteitsnetwerk mbo?