Sustainable Development Goals

De Verenigde Naties heeft 17 duurzame ontwikkelingsdoelen vastgesteld. In deze doelen zijn duurzame ambities gericht op het jaar 2030 verankerd. De MBO Raad heeft in 2020 het SDG charter ondertekend, hiermee is het mbo onderdeel van de SDG Community.

De MBO Raad stimuleert mbo scholen actief bij te dragen aan de doelstellingen: de vereniging heeft een aanjagende en stimulerende rol. De SDG’s (Sustainable Development Goals) komen op uiteenlopende manieren terug bij scholen, bijvoorbeeld in beleid of tijdens de lessen. Studenten leren door de SDG’s omgaan met sociale, economische en groene vraagstukken in hun omgeving. De vereniging maakt inzichtelijk wat scholen doen om de doelen te behalen, ter inspiratie voor iedereen in het mbo.

Duurzame onderwerpen die raken aan de groene en circulaire kant van de SDG’s, zoals circulaire economie en de energietransitie, krijgen steeds vaker een vaste plek in het onderwijs. Daar waar relevant en gevraagd door het bedrijfsleven, worden kwalificaties bijgewerkt. Duurzaamheid is daarmee onlosmakelijk verbonden met het beroepsmatige deel van mbo opleidingen.

Veelgestelde vragen:

Hoe draagt de MBO Raad bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals?
Hoe krijgen de SDG's een plek op mbo-opleidingen?
Wat doet de MBO Raad aan de groene/circulaire kant van de duurzame ontwikkelingsdoelen?
Wat kunnen scholen doen om de SDG’s een plek te geven?