Werken bij

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle scholen in de mbo-sector aangesloten die bekostigd onderwijs aanbieden. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging.

Een hechte club met veel smaken

Bedrijfstakgroepen, projecten, platforms; bij de MBO Raad werk je in een dynamische omgeving aan beter beroepsonderwijs. Ieder vanuit zijn of haar discipline, maar allemaal vanuit dezelfde kernwaarden. We zijn een hechte club, die geregeld samenkomt om te verbinden en om van elkaar te leren. Dit doen we op personeelsdagen, congressen, conferenties en dagelijks in ons bedrijfsrestaurant. 

Samen werken aan sterk beroepsonderwijs

De MBO Raad staat en gaat voor gelijke kansen: geïnteresseerden met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord zijn welkom. Bij de MBO Raad geloven we dat een sterke organisatie een inclusieve organisatie is. Een organisatie die de diversiteit in de samenleving weerspiegelt, waar verschillen gewaardeerd worden en waar ruimte is voor verschillende perspectieven.

Er gebeurt veel in het mbo, dus ook bij de MBO Raad. We werken hard aan "sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen". Wil jij ons daarbij helpen?