Excellent onderwijs

Het mbo moedigt talentvolle studenten aan om hun volle potentieel te benutten. Deze studenten kunnen niet alleen anderen inspireren, maar ook het aanzien van het mbo versterken. Excellent onderwijs kan op diverse manieren worden vormgegeven. Scholen die bij MBOe zijn aangesloten, steunen de ambitie om excellentie in het mbo te bevorderen en delen hun expertise op dit gebied.

Skills Heroes

Scholen in het mbo bevorderen de kwaliteit door zich te richten op excellent vakmanschap. Bijzonder talentvolle studenten krijgen een uitdagend onderwijsprogramma om het beste uit hun talenten te halen. Dit stelt afgestudeerden in staat om creatief en flexibel inzetbaar te zijn op de veranderende arbeidsmarkt. Ze hoeven niet alle benodigde kennis tijdens hun studie op te doen, maar kunnen blijven leren tijdens hun carrière. Met de Skills Heroes-wedstrijden inspireren en motiveren mbo-scholen hun studenten in hun vakmanschap. Studenten nemen deel aan vakwedstrijden, variërend van bloemenbinder en kapper tot grafisch vormgever en autotechnicus. De winnaars gaan door naar de landelijke finale en kunnen zelfs deelnemen aan Europese of internationale wedstrijden, de Euro- of World Skills.

Veelgestelde vragen over Skills Heroes:

Hoe kun je je als student kwalificeren voor de Skills Heroes-wedstrijden?
Voor wie zijn de Skills Heroes wedstrijden bedoeld?

Topsport

Voor studenten in het mbo kan het volgen van een opleiding en het beoefenen van topsport een lastige combinatie zijn. Talentvolle sporters (topsporters en topsporttalenten) investeren veel tijd in trainingen en het meedoen aan (inter)nationale wedstrijden. Dat is vaak niet goed te combineren met het reguliere programma van een klas. Talentvolle sporters zijn gebaat bij ondersteuning vanuit school, zoals een onderwijsprogramma op maat, om zo hun opleiding beter te kunnen combineren met topsport en hun talentontwikkeling optimaal tot zijn recht komt.

De handreiking 'Maatwerk voor talentvolle sporters in het mbo' biedt informatie over het organiseren van maatwerk en ondersteuning voor talentvolle sporters in het mbo en een format voor het vastleggen van maatwerkafspraken in een topsportovereenkomst.

Veelgestelde vragen over topsport:

Aan welke eisen moet een school voldoen voor het aanbieden van een topsportprogramma?
Hoeveel scholen bieden topsportvriendelijk onderwijs aan?
Moeten studenten die aan topsport doen voldoen aan de wettelijke urennorm?