Cao mbo

Scholen en werknemers hebben werkafspraken vastgelegd in de cao mbo. Deze overeenkomst regelt onder andere het salaris, de arbeidsduur en vakantie- en verlofdagen. Arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk voor werkgevers en werknemers, en zij bespreken dit regelmatig met elkaar via de sociale partners. De MBO Raad is een van de cao-partijen. Leden van de MBO Raad kunnen contact opnemen met werkgeverszaken@mboraad.nl voor meer informatie. Werknemers kunnen terecht bij hun werkgever of een vakbond voor vragen over de cao mbo.

Cao mbo 2023-2024

De onderhandelingsdelegaties van de MBO Raad en de werknemersorganisaties hebben op 29 juni een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao mbo 2023-2024. Belangrijk resultaat van de onderhandelingen is de loonsverhoging van gemiddeld 10% gedurende de looptijd tot 1 juni 2024. Voor de delegaties aan beide zijden van de tafel was een significante bijdrage leveren aan het verlichten van koopkrachtverlies van alle werknemers urgent. 

Veelgestelde vragen:

Hoe komen functiebeschrijvingen in het mbo tot stand?
Hoe komen functiewaarderingen in het mbo tot stand?
Tot wanneer loopt de huidige cao mbo?
Waar kan ik terecht met vragen over de cao mbo?