Napkins, Trasmolenlaan 5, Woerden

De Btg-en en het Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering houden in het kader van Lerend kwalificeren en validerend bewijsmateriaal LLO een kick-off bijeenkomst. We leggen uit wat lerend kwalificeren en validerend bewijsmateriaal is. Wat de samenhang kan zijn én ook waarin beide concepten verschillen. Allemaal vanuit het oogpunt van #LLO.

Uitnodiging voor kick-off sessie

Overweeg je stappen te maken als onderwijsteam in de wereld van Lerend Kwalificeren en validerend bewijsmateriaal in het kader van leven lang ontwikkelen? Meld je dan aan voor deze kick-off. 

Wanneer:     donderdag 27 juni 2024
Tijd:             9.00 – 13.00 uur
Waar:           Napkins, Trasmolenlaan 5, Woerden
 
Lerend Kwalificeren is in eerste instantie een ontwerpvraagstuk voor de zorgkant van examinering, waarbij onderwijsteams de sleutelrol vervullen.
 

Programma

In deze kick-off komen de volgende aspecten van Lerend Kwalificeren en Valideren bewijsmateriaal #LLO aan bod, te weten:

Lerend Kwalificeren

 • aanleiding en achtergrond
 • wat is het?
 • kwaliteitsperspectief
 • voorbeelden
 • succesfactoren en valkuilen

Valideren bewijsmateriaal #LLO

 • aanleiding en achtergrond
 • wat is het? Relatie tot conventioneel examineren en lerend kwalificeren
 • wat kan en wat mag?
 • aanpak a.d.h.v. toolkit Valideren Bewijsmateriaal
   

Doelgroep

Deze kick-off is bedoeld voor teammanagers, docent-ontwikkelaars en onderwijskundigen.

Vervolg traject

De kick-off is de start van een verdiepend traject, waarin we met experts en jullie op het thema Lerend kwalificeren en Valideren van bewijsmateriaal gaan verdiepen.

Om goed te kunnen aansluiten bij de meest actuele ontwikkelingen en experimenten op dit gebied heeft het Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering instrumenten ontwikkeld om opschaling mogelijk te maken. In de verdiepende sessies, die komend schooljaar 2024/2025 zullen worden aangeboden, krijgen deelnemers de mogelijkheid om in de eigen organisatie op onderzoek uit te gaan en hier in een volgende bijeenkomst op te reflecteren.
 
Op basis van deze kick-off gaat een ontwerpteam vanuit de btg-en en het kennispunt aan de slag met de verdere invulling van de verdiepende sessies. In september 2024 volgt meer informatie hierover en kan er ook worden ingeschreven voor deze sessies.
 

Nieuwsgierig geworden?

Meld je dan aan! Er is een maximum van 60 deelnemers: inschrijving geschiedt op basis van volgorde van aanmelding, waarbij ook rekening wordt gehouden de vertegenwoordiging van de verschillende btg-en. Bij veel animo zal een herhaling van de kick-off in september 2024 georganiseerd worden.
 
Denk je dat deze kick-off ook interessant is voor jouw collega’s? Voel je vrij om deze uitnodiging door te sturen!
 
We zien uit naar jullie komst!
 
De bedrijfstakgroepen van de MBO Raad en Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering