Werkagenda mbo en Stagepact mbo ondertekend

14 februari 2023 12:00

Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, heeft vanmiddag namens de scholen de werkagenda mbo van het ministerie van OCW getekend. De werkagenda is een vervolg op het bestuursakkoord Trots, Lef en Vertrouwen met de sector, dat liep tot 31 december 2022. "Het is goed dat OCW nu met deze afspraken komt", zegt Tekin in reactie op de nieuwe werkagenda.

"Het is bijzonder dat de inhoud van de werkagenda kan rekenen op brede steun van het mbo, maar ook van veel andere partijen die de waarde van het mbo zien."

Volgens Tekin is de werkagenda een inspiratiebron voor scholen om samen met partners hard aan de kwaliteit van het mbo te blijven werken. “Dagelijks zetten onze scholen zich in voor het beste beroepsonderwijs, nationaal en mondiaal. Deze ambitieuze werkagenda geeft ons de ruimte om dat te blijven kunnen doen,” aldus de voorzitter.

Begeleiding van kwetsbare studenten

In de werkagenda wordt een stevige basis gelegd voor versterking van de kwaliteit door onder meer innovatie en zijn afspraken gemaakt waardoor scholen middelen krijgen om de kansengelijkheid te bevorderen. Ook is er geld voor het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, innovatie en excellentieprogramma’s van mbo-studenten. Hierdoor kunnen studenten zich maximaal ontwikkelen. Ook wordt er een slag gemaakt in de onderzoekskracht van mbo-instellingen. “We gaan inzetten op extra begeleiding van studenten in een kwetsbare positie in de laatste fase van hun opleiding. Hiermee worden studenten beter voorbereid op de overstap naar de arbeidsmarkt, wat een goede zaak is,’’ legt Tekin uit. “De stap van onderwijs naar werk blijkt voor sommige studenten nog een brug te ver te zijn.”

Stagevergoeding

Verder is er afgesproken dat mbo-studenten een passende vergoeding voor hun stage krijgen, met minimaal een onkostenvergoeding. Studenten die een bbl-opleiding volgen krijgen daarnaast een arbeidscontract en loon dat voldoet aan de wettelijk vastgestelde bedragen. Daarbij komt er meer aandacht voor het realiseren van voldoende stageplekken én betere stagebegeleiding. “Om het mbo aantrekkelijk te maken voor potentiële studenten zijn dat essentiële maatregelen. We hebben al te maken met een dalende instroom van studenten, wat een gevaar is voor de economische ontwikkeling van Nederland. Mbo’ers zijn gewoon keihard nodig”, zegt Tekin.

Stagepact

Naast de Werkagenda mbo is ook het Stagepact mbo ondertekend. Het ministerie van OCW trekt daar 30 miljoen euro voor uit. Tekin: "Het stagepact is een goede afspraak om ook vanuit het mbo bij te dragen aan de aanpak van stagediscriminatie in welke vorm dan ook. De betrokkenheid van het bedrijfsleven toont de gezamenlijke verantwoordelijkheid waardoor we weer een stap dichterbij zijn voor gelijke kansen van iedereen."

Het Stagepact mbo loopt tot 2027. Beide convenanten zijn ondertekend door een brede groep vertegenwoordigers van jongerenorganisaties, mbo-scholen, werknemersorganisaties, docenten, werkgevers en overheden.