Expertisepunt LOB

Het Expertisepunt LOB is een initiatief van de VO-raad, MBO Raad en de Vereniging Hogescholen. Het Expertisepunt LOB opereert sectoroverstijgend en ondersteunt vmbo-, havo-, vwo-, mbo- en hogescholen bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en -(studie)begeleiding van leerlingen en studenten. Het Expertisepunt informeert, organiseert en faciliteert.

Wat omvat het project?

Het Expertisepunt ontsluit loopbaanopdrachten, tools, praktijkvoorbeelden en actuele  informatie over LOB/SLB op haar website en organiseert zowel landelijk als regionaal kennisdelingsbijeenkomsten. Daarnaast kunnen scholen bij het Expertisepunt terecht met vragen over de implementatie van LOB/SLB, de kwaliteitsborging, professionalisering en over LOB op de overgangen (vo-mbo-hbo). Het Expertisepunt opereert landelijk en regionaal. In iedere regio zijn regio-contactpersonen werkzaam voor het ondersteunen bij het versterken van LOB in de school en op de overgangen. 

Loopbaanbegeleiding, hoezo?

Veelgestelde vragen

Voor wie is het Expertisepunt LOB bedoeld?
Wat is de looptijd van het project?