Kennispunt MBO Taal en Rekenen

Het Kennispunt MBO Taal en Rekenen is een voortzetting van het Steunpunt taal en rekenen mbo, dat in 2009 door het ministerie van OCW in het leven is geroepen om mbo-scholen te ondersteunen bij de implementatie van de referentieniveaus Nederlandse taal, rekenen en Engels.

De dienstverlening bestaat vooral uit:

  • Duiden van wet- en regelgeving
  • Actuele en gevalideerde informatie toegankelijk maken
  • Organiseren van kennisdeling tussen mbo-scholen
  • Opbouwen en faciliteren van netwerken, gericht op innovatie, uitwisseling van praktijkvoorbeelden en kennis, en invoering van nieuwe wet- en regelgeving
  • Proactief meedenken en adviseren over vraagstukken
  • Signaleren en monitoren van de impact van nieuwe wet- en regelgeving

Veelgestelde vragen

Voor wie is het kennispunt bedoeld?
Wat is de looptijd van het project?