Platform Samen Opleiden & Professionaliseren mbo

Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren ondersteunt hierin door middel van kennisontwikkeling en- uitwisseling. Ook zet het platform in op versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.

Versterkte samenwerking

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen lerarenopleidingen en mbo-besturen versterkt, zowel via het platform als in het kader van de gezamenlijke agenda Meer Samen. Er zijn betekenisvolle stappen gezet in de opzet partnerschappen tussen lerarenopleidingen en mbo-scholen, zogenaamde opleidingsscholen. Zo kunnen aankomende leraren voor een groot deel in de praktijk worden opgeleid.

Veelgestelde vragen

Voor wie is het project bedoeld?
Wat is de looptijd van het project?
Wat is een opleidingsschool?