Corona-update: budgetten om- en bijscholing door mbo

28 augustus 2020 12:00

Het Kabinet maakt een significant budget vrij voor de bij- en omscholing van werknemers die als gevolg van de coronacrisis hun baan (dreigen) kwijt te raken. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: “In de brief die het Kabinet daarover vandaag aan de Tweede Kamer stuurt, wordt specifiek het mbo genoemd om met praktijkleren bij te dragen aan die om- en bijscholing. Afgelopen zomer hebben we ons daar met het NRTO, UWV en SBB sterk voor gemaakt. Het zijn namelijk met name mbo’ers die nu op de arbeidsmarkt de gevolgen van de crisis merken.”

Regionale partner

Het budget dat in het derde steunpakket door kabinet, werkgevers en vakbonden is uitonderhandeld, zal aan gemeenten en UWV beschikbaar worden gesteld. Tekin: “In de regio is het mbo een belangrijke partner voor regulier onderwijs. Met deze middelen wordt leven lang ontwikkelen steviger verankerd. Het is dus belangrijk dat de scholen snel met gemeenten en UWV om de tafel kunnen om voor iedereen die zich wil laten om- of bijscholen maatwerk te kunnen gaan bieden. Dan moet je denken aan met werkloosheid bedreigde werknemers, mensen die een bijstandsuitkering aanvragen, kwetsbare schoolverlaters die ineens hun baankansen zien verminderen en zzp’ers die zich oriënteren op werk in loondienst.”

Maatwerk

Dat maatwerk zal straks op drie verschillende manieren beschikbaar komen:

  1. korte, intensieve, door de overheid erkende mbo-certificaattrajecten die bijdragen aan wendbaarheid van werkzoekenden en pas afgestudeerden die moeilijk werk vinden
  2. verkorte bbl- en derde leerwegtrajecten dan wel varianten hierop (bijvoorbeeld 2 dagen werk, 3 dagen school).
  3. vormen van praktijkleren in het mbo met als resultaat een schoolverklaring (of praktijkverklaring vanuit een bedrijf).

Adnan Tekin: “Door de coronacrisis komen nu substantiële financiële middelen beschikbaar voor leven lang ontwikkelen, gericht op meedoen op de arbeidsmarkt. De noodzaak daarvan: daar zijn we het natuurlijk al lang met elkaar over eens. Een bijkomend voordeel van deze crisis is dus dat we leven lang ontwikkelen en het maatwerk dat daarvoor nodig is kunnen versnellen. Tegelijk kijken we ook naar verduurzaming van leven lang ontwikkelen via leerrechten voor iedere Nederlander, samen met sociale partners, de NRTO, de VH en de VSNU.”

Meest actuele informatie

Het mbo zal voor het aanbieden van om- en bijscholingsmaatwerk gaan samenwerken met bedrijven, gemeenten en UWV, maar ook particuliere aanbieders. Daarvoor is het relevant dat scholen de beschikking hebben over de meest actuele informatie over kansrijke en kansarme beroepen, en beschikbare stages en leer-werkbanen. Tekin: ”De MBO Raad werkt daarom nauw samen met UWV, SBB en bedrijfssectoren. UWV levert de meest actuele cijfers over welke beroepen kansrijk zijn en welke minder of niet. SBB werkt heel hard aan het Actieplan Stageoffensief; in de regio worden onder andere potentiële leerbedrijven benaderd om ervoor te zorgen dat er voldoende stages en leer-werkbanen zijn. Dat is belangrijk voor het reguliere mbo, maar absoluut ook voor om- en bijscholing. Voor succes hebben we elkaar nodig én focus op wat echt nodig is voor de arbeidsmarkt.”