Internationale activiteiten

Internationalisering van en in het mbo bereiken we niet alleen vanuit ons kantoor in Woerden. We nemen deel aan diverse netwerken en maken onderdeel uit van uiteenlopende gremia om de belangen van mbo-scholen te behartigen. Een greep uit deze netwerken en gremia zijn:

Nationaal niveau

  • Landelijke werkgroep ‘inclusief internationaliseren’: In deze werkgroep staat de vraag centraal hoe studenten die momenteel niet deelnemen aan internationale activiteiten aangehaakt kunnen worden.
  • Consortium Europass: Europass is een digitaal portfolio waar studenten opgedane werkervaring, certificaten en diploma’s kunnen beheren en delen met externe partijen.

Europees niveau

  • EUproVET: De MBO Raad werkt samen met onderwijsverenigingen uit andere Europese landen in het samenwerkingsverband ‘European Providers of Vocational Education and Training (EUproVET). Hiermee vervult EUproVET een brugfunctie tussen Europa en VET instellingen.
  • European Federation of Education Employers: Werkgevers-werknemersverbanden op EU niveau, o.a. bedrijfsvoering en bekostiging.
  • Centers of Vocational Excellence (COVE’s): Publiek-private samenwerkingen op Europees niveau geïnspireerd op Nerderlandse pps’en.
  • European Education Area: Europese onderwijsruimte met voor het eerst expliciet aandacht voor het mbo.

Mondiaal niveau

  • Onderwijsattachés: Netwerk internationale Kennis en Talentstrategie Nederland heeft een aantal ‘prioriteitslanden’ waarbij landen een wederzijds belang hebben bij samenwerking op het gebied van onder andere onderwijs. Bij deze landen zijn onderwijsattachés ingesteld. De recente kennismissie naar Zuid-Afrika is hier een concreet product van.
  • Orange Knowledge Programme: Vorm van ontwikkelingshulp aan (voornamelijk) Afrikaanse landen waarbij inhoudelijke expertise uit Nederland, zoals de groene sector, wordt ingezet om kennis te delen.

Veelgestelde vragen over internationale activiteiten:

Hoe staat het met wederzijdse diploma erkenningen?
Wanneer gaat de omkeerregeling eindelijk van kracht?
Wat is de pilot inkomende mobiliteit 4?