Thema's

 • afbeelding examenuitreiking

  Onderwijs en kwaliteit

  Scholen streven er naar zo goed mogelijk onderwijs te geven aan hun studenten. Hoe doen zij dat?

  Centraal in deze thema’s staat de vraag hoe scholen het onderwijs voor mbo-studenten kunnen inrichten en vorm geven. Met de invoering van het actieplan Focus op Vakmanschap en de invoering van de herziening van de kwalificatiestructuur, is er voor scholen veel veranderd.

 • afbeelding praktijksistuatie

  Onderwijs en arbeidsmarkt

  Hoe zorgen scholen voor een goede aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk?

  Studenten willen na het behalen van hun diploma graag aan de slag op de arbeidsmarkt of doorstromen naar een vervolgopleiding. Samen met het landelijk georganiseerd en het regionale bedrijfsleven werken scholen om de aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk zo soepel mogelijk te laten verlopen. De thema’s in dit dossier raken aan de (sectorale) samenwerking met het bedrijfsleven. Zie tevens 'Sectoren' (bedrijfstakgroepen).

 • Afbeelding doorlopende leerlijnen

  Aansluiting vmbo-mbo-hbo

  Van het vmbo of de havo naar het mbo. Van het mbo naar het hbo. Hoe ziet de aansluiting er uit?

  Hoe begeleiden scholen hun studenten bij het maken van hun keuze voor een studie of beroep? Op welke manier probeert de overheid het aantal vroegtijdige schoolverlaters in Nederland zo klein mogelijk te houden? Welke mogelijkheden zijn er voor mbo-studenten om na hun opleiding door te stromen naar het hbo? Deze vragen komen aan bod bij de thema’s in dit dossier.

 • afbeelding rekenmachine en balans

  Werkgeverszaken

  Scholen geven niet alleen onderwijs, maar zijn ook werkgever van zo'n vijftigduizend medewerkers.

  In deze thema's staat hoe scholen de positie van hun werknemers kunnen versterken. Professionalisering is een manier waarop scholen ervoor kunnen zorgen dat de onderwijskwaliteit van hoog niveau is. Dankzij een succesvolle professionalisering van het personeel kunnen scholen zich volledig richten op hun belangrijkste taak, namelijk goed onderwijs geven. Andere vragen die hier aan bod komen zijn 'onder welke voorwaarden kunnen zzp'ers in het mbo werken?' of 'hoe komen de financiële arbeidsvoorwaarden voor werknemers in het mbo tot stand?'.

 • Grafiek beeld verantwoording en bekostiging

  Bestuur, bekostiging en verantwoording

  Hoe worden scholen bestuurd en op welke manieren moeten zij zich verantwoorden?

  Hoe worden scholen bestuurd en op welke manieren moeten zij zich verantwoorden? Daarbij gaat het bijvoorbeeld om richtlijnen voor goed bestuur en medezeggenschap. Scholen hebben bovendien te maken met zowel intern als extern toezicht.

 • afbeelding internationale vlaggen

  Internationalisering

  Kijk hoe internationalisering bijdraagt aan de kwaliteit van het mbo. Positief voor zowel student als docent.

  Internationalisering draagt bij aan de kwaliteit van het mbo. Buitenlandse leer- en werkervaringen hebben een positief effect op de inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling van afgestudeerden. Ze verbeteren vaardigheden zoals probleemoplossend vermogen en ondernemerschap en dragen bij aan de culturele kennis van studenten over het land. Ook voor mbo-docenten kan een studie of stage in het buitenland bijdragen aan persoonlijke en vakinhoudelijke verrijking die uiteindelijk ten goede komt aan hun dagelijkse lespraktijk. Daarom stimuleert de MBO Raad internationalisering in het mbo.