Burgerschap

Het mbo-onderwijs gaat verder dan enkel het voorbereiden van studenten op de arbeidsmarkt. Het heeft een drievoudige benadering waarbij studenten worden opgeleid voor een specifiek beroep, een vervolgopleiding én volwaardige deelname aan de maatschappij. Om een mbo-diploma te behalen, moeten studenten niet alleen voldoen aan beroepskwalificatie-eisen, maar ook aan algemene eisen zoals Nederlands, rekenen, Engels (voor mbo 4) en loopbaan én burgerschap.

Burgerschapsonderwijs in het mbo

Het vak burgerschap bereidt mbo-studenten voor op actieve participatie in de maatschappij en het goed functioneren binnen hun gekozen beroep. Dit omvat vaardigheden, houding en kennis die worden beschreven aan de hand van vier burgerschapsdimensies: politiek-juridisch, economisch, maatschappelijk-sociaal en vitaal burgerschap. In september 2017 hebben de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad de burgerschapsagenda voor het mbo (2017-2021) ondertekend, met als doel het niveau van het burgerschapsonderwijs in het mbo te verhogen.

regenboogvlag

Gelijke kansen & inclusie

Gelijke kansen & inclusie in het mbo

Ondersteuning en samenwerking

Om scholen te ondersteunen bij het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardig burgerschapsonderwijs, is het Kennispunt MBO Burgerschap in het leven geroepen. Dit kenniscentrum voert verschillende activiteiten uit die voortkomen uit de burgerschapsagenda. Het Kennispunt is er niet alleen voor mbo-docenten die betrokken zijn bij burgerschapsonderwijs, maar ook voor beleidsmakers, managers en organisaties die zich bezighouden met burgerschap. Via een klankbordgroep, regionale netwerkbijeenkomsten en een jaarlijkse studiedag wordt er ingespeeld op de diversiteit van mbo-scholen. Het Kennispunt MBO Burgerschap biedt een platform aan organisaties die samenwerken met mbo-scholen en houdt de community op de hoogte via een website en maandelijkse nieuwsbrief.

Veelgestelde vragen:

Welke algemene eisen bestaan naast beroepskwalificatie-eisen voor het behalen van een mbo-diploma?
Welke vier burgerschapsdimensies zijn er beschreven?