Burgerschap

Laatst gewijzigd: 09-03-2023

Onderwijs op het mbo betekent meer dan studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het mbo kent een drievoudige kwalificering en leidt studenten op voor (1) een beroep, (2) een vervolgopleiding en (3) tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Daarom gelden voor iedereen die een mbo-diploma wil halen naast beroepskwalificatie-eisen ook algemene eisen: Nederlands, rekenen, Engels (voor mbo 4) en loopbaan en burgerschap.

twee vrouwelijke en één mannelijke student met schooltassen

Het onderdeel burgerschap bereidt de mbo studenten voor op volwaardige deelname aan de maatschappij en goed kunnen functioneren in hun beroep. De vaardigheden, houding en kennis die daarbij horen zijn beschreven in vier burgerschapsdimensies: de politiek-juridische dimensie, de economische dimensie, de maatschappelijk-sociale dimensie en de dimensie vitaal burgerschap. In september 2017 september ondertekenden de minister van OCW en de MBO Raad de burgerschapsagenda mbo (2017-2021). De agenda is een initiatief van het ministerie en de scholen zelf, en heeft als doel het burgerschapsonderwijs in het mbo naar een hoger plan te brengen.

Kennispunt MBO Burgerschap

Het Kennispunt MBO Burgerschap ondersteunt scholen bij het vormgeven van goed burgerschapsonderwijs en is verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende activiteiten uit de Burgerschapsagenda mbo. Het Kennispunt MBO Burgerschap is er voor mbo-docenten die een rol spelen in het burgerschapsonderwijs, maar ook voor beleidsmakers en managers en organisaties die activiteiten verrichten op het gebied van burgerschap. Dit gebeurt onder andere in een klankbordgroep, op regionale netwerkbijeenkomsten en op een jaarlijkse studiedag. Uiteraard wordt er ingespeeld op de diversiteit van de mbo scholen. Organisaties die met mbo-scholen samenwerken krijgen in het kennispunt een podium. Het Kennispunt MBO Burgerschap heeft een website en brengt maandelijks een nieuwsbrief uit. 

Afbeelding van Anita de Moor

Anita de Moor

Beleidsadviseur / projectleider