Leven lang ontwikkelen

Laatst gewijzigd: 23-09-2022

De arbeidsmarkt verandert steeds sneller. Door technologische ontwikkelingen veranderen banen in het middensegment van de arbeidsmarkt. Nieuwe banen komen erbij terwijl andere juist verdwijnen. Lange arbeidsrelaties maken plaats voor kortere. Succesvol kunnen meebewegen met deze veranderingen vraagt van werkenden flexibiliteit en pro-activiteit. Eigenaar blijven van je eigen loopbaan vraagt continu aandacht voor je ontwikkeling – of je nu starter, herstarter of doorstarter bent. Je ontwikkeling houdt niet op als je als beginnend beroepsbeoefenaar de arbeidsmarkt betreedt. Daarom vraagt de MBO Raad aandacht voor de noodzaak om te investeren in een leven lang ontwikkelen.

Leven Lang Ontwikkelen

Het Nederlandse mbo biedt kansen en mogelijkheden

Het Nederlandse mbo heeft een sterke, duurzame relatie met het landelijk georganiseerde en regionale/sectorale bedrijfsleven. Door hun wettelijke plicht erkende stages voor studenten te garanderen, weten mbo-scholen als geen ander waar kansen liggen en waar interessante nieuwe ontwikkelingen in de stad of omringende regio aan de orde zijn.

Het mbo is voor het overgrote deel van onze beroepsbevolking (40 procent heeft een mbo-diploma) de sleutel tot een leven lang ontwikkelen. Samen met het bedrijfsleven en landelijke en regionale overheden willen mbo-scholen starters, herstarters en doorstarters op mbo-niveau weerbaar te maken en te behouden voor de arbeidsmarkt én de maatschappij van vandaag en morgen.

Het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen (levenlangontwikkelen.nl) geeft scholen informatie over diverse aspecten van maatwerktrajecten voor volwassenen.

Een gezamenlijke agenda

De MBO Raad hoopt dat het nieuwe kabinet werk maakt van een leven lang ontwikkelen. Het bestuursakkoord dat de MBO Raad en het ministerie van OCW in februari 2018 hebben gesloten legt hiervoor een stevige basis. Het mbo wil hiermee de groeiende groep van (half of laag) opgeleide werknemers, (gedwongen) zelfstandigen zonder personeel en werklozen in de leeftijdscategorie tussen de 20-30 jaar met een diploma op hooguit mbo-niveau 1 of 2 naar een hoger opleidingsniveau tillen.

Adviezen van de commissie Vraagfinanciering MBO en de Sociaal Economische Raad kennen een grote rol toe aan het mbo voor een leven lang ontwikkelen. Voor het verder versterken en het duurzaam borgen van dit thema is daarom nu een stevige politieke agenda nodig. Deze agenda moet zich richten op werk, innovatie en een krachtige regionale economie waarbij scholings- en ontwikkelmogelijkheden cruciaal zijn. Regionale afspraken zijn de randvoorwaarde die scholen in staat stelt een flexibel scholingsaanbod vorm te geven.

Afbeelding van Pia Deveneijns

Pia Deveneijns