Kwalificatiestructuur

In Nederland kennen we bijna 740 kwalificaties. Opleidingen voor eenzelfde beroepengroep hebben een vergelijkbare basis en worden samen opgenomen in één kwalificatiedossier. Dit zorgt ervoor dat er ongeveer 200 kwalificatiedossiers zijn. Alle kwalificatiedossiers samen, noemen we de kwalificatiestructuur. Sinds 2017 bieden scholen cross-over kwalificaties aan. "Ruimte voor de regio" stimuleert regionale samenwerking en innovatie voor betere arbeidsmarkt aansluiting.

Kwalificerend én verrijkend

Opleidingen hebben kwalificerende en verrijkende delen met keuzedelen voor verbreding/verdieping. Er zijn 1000+ keuzedelen ontwikkeld. Het kwalificerende deel bestaat uit een basis- en profieldeel op verschillende niveaus. Het verrijkende deel bevat één of meer keuzedelen die de opleiding verbreden of verdiepen. Keuzedelen kunnen algemeen of specifiek zijn, afhankelijk van de behoeften van de arbeidsmarkt. Ze worden voortdurend ontwikkeld op landelijk of regionaal niveau. Het aanbod van keuzedelen is groot, met meer dan 1000 keuzedelen die zijn ontwikkeld door het onderwijs en het bedrijfsleven.

Ruimte in de Regio

Scholen kunnen sinds 2017 cross-over kwalificaties aanbieden om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren en in te spelen op de arbeidsmarkt. Deze kwalificaties combineren delen van bestaande kwalificaties uit verschillende domeinen. Het experiment loopt van augustus 2017 tot juli 2025 en stelt scholen in staat opleidingen te bieden voor nieuwe beroepen die meerdere sectoren overlappen.

Het experiment "Ruimte voor de regio" stelt mbo-scholen in staat om samen met werkgevers nieuwe, op de regio afgestemde opleidingen te ontwikkelen. Hierdoor wordt de verbinding tussen onderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt versterkt. Scholen die deelnemen krijgen ruimte om af te wijken van de bestaande structuur en landelijke normen, wat innovatie en regionale invulling van het onderwijs bevordert.

Veelgestelde vragen:

Hoe is een mbo-opleiding opgebouwd?
Hoe wordt de kwalificatiestructuur bepaald?
Hoeveel kwalificaties zijn er in het Nederlandse middelbaar-beroepsonderwijs?
Wat is het verschil tussen het kwalificerend- en verrijkend deel in een mbo opleiding?