Stage / BPV

In het mbo ligt de nadruk op praktijkgericht leren. De beroepspraktijkvorming (bpv), zoals stage of leerbaan, is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het biedt studenten relevante werkervaring die aansluit bij hun opleiding. Niet alle stages voldoen aan de wettelijke eisen en worden dan ook niet als bpv beschouwd. Bij de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werkt de student vier dagen per week in een bedrijf en gaat één dag naar school. Bij de beroepsopleidende leerweg (bol) is de student voornamelijk op school en volgt één of meerdere stages.

Toezien op kwaliteit

Studenten moeten stage lopen bij een erkend leerbedrijf dat voldoet aan de kwaliteitscriteria van SBB, zelfs als ze in het buitenland stagelopen. Bedrijven die aan de eisen voldoen, worden erkend leerbedrijf. Belangrijk is dat de werkzaamheden aansluiten bij de opleiding van de student, er begeleiding is van een ervaren praktijkopleider en de werkplek voldoet aan veiligheidseisen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het hele onderwijs, inclusief de stage. In een praktijkovereenkomst zijn afspraken tussen student, school en leerbedrijf over begeleiding, beoordeling en stageperiode vastgelegd.

Veelgestelde vragen:

Waar kan de student terecht met vragen over zijn of haar stage?
Waar staat de afkorting BPV voor?
Welke eisen worden er gesteld aan de BPV?
Wie is verantwoordelijk voor eventuele schade bij een stage?

Internationale stages

Nederland heeft het EU-doel van 6% mbo-studenten met een buitenlandse stage of studie ruim behaald. Tussen 2015 en 2020 steeg het aandeel naar 8%. Nederlandse mbo-scholen streven naar 10% in 2025, om de internationale inzetbaarheid te vergroten en meer studenten een buitenlandervaring te bieden. Er is ook samenwerking buiten de EU, zoals in het groene onderwijs met Chinese studenten en docentenuitwisselingen met Amerikaanse colleges. Het Nederlandse mbo behoort tot de top van de EU en heeft de EU 2020-agenda ruimschoots bereikt.

Veelgestelde vragen internationale stages:

Kun je op het mbo internationale stages lopen?
Wat is het Erasmus+ programma?