Privacy statement

De MBO Raad respecteert en beschermt de privacy conform de Wet Bescherming Persoongegevens (WBP). Meer informatie over de WBP kun je vinden op de site van het College bescherming persoonsgegevens www.cbpweb.nl.

Extranet omgeving

Om in te loggen op het extranet van de MBO Raad kunt u, na uitnodiging, ook inloggen met het Office 365 account van uw organisatie. Heeft u de uitnodiging ontvangen op een e-mailadres van een andere provider dan Office 365, dan kunt u deze ook gebruiken. In dat geval kiest u een eigen wachtwoord. 

In beide gevallen slaat de MBO Raad geen inloggegevens op. Deze inloggegevens zijn uitsluitend bekend bij Microsoft Corporation en vallen onder haar privacy verantwoordelijkheid.

-------

The MBO Raad respects and protects privacy in accordance with the Personal Data Protection Act (WBP). More information about the WBP can be found on the website of the College bescherming persoonsgegevens www.cbpweb.nl.

Extranet environment

To log in to the extranet of the MBO Raad you can also log in with the Office 365 account of your organization. If you received the invitation at an e-mail address from a provider other than Office 365, you can also use it. In that case, you choose your own password.

In both cases, the MBO Raad does not store any login details. These login details are only known to Microsoft Corporation and are subject to its privacy responsibility.