MBO Raad

Laatst gewijzigd: 23-01-2019

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle scholen in de mbo-sector aangesloten die bekostigd onderwijs aanbieden. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging.

Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen

De MBO Raad versterkt de positie van de sector op de volgende terreinen:

  • in de beroepskolom vmbo-mbo-hbo;
  • op het gebied van kennisdeling en implementatie van onderwijsinnovaties;
  • in relatie met het bedrijfsleven;
  • in relatie met nationale en internationale actoren;
  • in de publieke opinie.

Afdelingen

De MBO Raad heeft zes afdelingen: Werkgeverszaken, Bedrijfsvoering & Bekostiging (WBB), Bedrijfstakgroepen (BTG), Strategie en Onderwijs (S&O), In- en Externe Communicatie (I&EC), Externe Projecten en Bedrijfsvoering. Directeur van de MBO Raad is Paul Oomens.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673