MBO Raad

Laatst gewijzigd: 26-01-2017

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle 66 onderwijsinstellingen in de mbo-sector aangesloten. De MBO Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging.

Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen

De MBO Raad versterkt de positie van de sector op de volgende terreinen:

  • in de beroepskolom vmbo-mbo-hbo
  • op het gebied van kennisdeling en implementatie van onderwijsinnovaties
  • in relatie met het bedrijfsleven
  • in relatie met nationale en internationale actoren
  • in de publieke opinie

Afdelingen

De MBO Raad heeft vijf afdelingen: Werkgeverszaken, Bedrijfsvoering & Bekostiging (WBB), Bedrijfstakgroepen (BTG), Strategie en Onderwijs (S&O), In- en Externe Communicatie (I&EC) en Bedrijfsvoering. Directeur van de MBO Raad is Paul Oomens.

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Perswoordvoerder
06 - 50 27 26 73
Voor alle persvragen kunt u contact opnemen met Marije.