Soorten onderwijs

Laatst gewijzigd: 04-05-2017

Het Nederlandse middelbaar beroepsonderwijs biedt een breed aanbod van opleidingen op verschillende niveaus. Afhankelijk van vooropleiding, leeftijd, ervaring of interesse is er voor elke student een passende opleiding. Studenten kunnen vanaf 16 jaar terecht aan een regionaal opleidingscentrum (roc), agrarisch opleidingscentrum (aoc) of vakschool voor een opleiding op maat. 

Bol en bbl

Met oog voor de individuele kwaliteiten van studenten en verwachtingen van het bedrijfsleven, zijn verschillende soorten opleidingen ingericht: beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). De bol geeft praktijkervaring in de vorm van stages naast vastgestelde contacturen op school. Studenten die een bbl-opleiding volgen werken vier dagen per week en gaan voor de theoretische vorming één dag per week naar school.

Belang praktijk

Bij het mbo is praktijkgericht onderwijs van groot belang, met de juiste mix van praktijk en theoretische vorming. Om goed aan te sluiten bij het werkveld hebben mbo-scholen uitgebreide contacten met het regionale bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke