Specialistisch Vakmanschap

De btg Specialistisch Vakmanschap (SV) is een van de negen bedrijfstakgroepen (btg's) van de MBO Raad. Binnen deze bedrijfstakgroep werken alle roc's en beroepscolleges samen die gespecialiseerde vakopleidingen aanbieden in verschillende branches.

Veelgestelde vragen:

Hoe legt een bedrijfstakgroep verantwoording af?
Wat doet een bedrijfstakgroep?
Wat is een bedrijfstakgroep?
Welke sectoren (btg's) kent de MBO Raad?

De kerntaken

De kerntaken van de btg worden jaarlijks ingevuld via het activiteitenplan. In het jaarverslag wordt over de uitgevoerde activiteiten verantwoording afgelegd. Het activiteitenplan en jaarverslag vindt u in pdf-versie op deze pagina.

Btg Specialistisch Vakmanschap heeft de volgende beleidsthema’s gekozen om meer de nadruk op te leggen: Promotie/bekendheid opleidingen, kwalificatiestructuur, netwerk en ontwikkelingen. Met diverse projectmatige activiteiten wordt deze focus geconcretiseerd:

 • Organiseren van deskundigheidsbevordering.
 • Een keer per jaar een AV organiseren op een school van een btg-lid. 
 • Standaardisering, dekking, kwaliteit en betaalbaarheid van examens.
 • Implementatie herziene dossiers in samenhang met Focus op Vakmanschap.
 • Actief betrokken bij de Dutch HealthTec Academy.

Onderwijsclusters

SV heeft geen aparte onderwijsclusters in de bedrijfstakgroep. In de btg SV zijn namelijk alle roc’s en vakscholen vertegenwoordigd, die opleidingen aanbieden voor de volgende kwalificatiedossiers:

 • Audiciens
 • Collectiebeheer
 • Creatief Vakmanschap
 • Goud en Zilversmeden
 • Juweliersbedrijf
 • Medewerkers Steriele Medische Hulpmiddelen
 • Optiek
 • Orthopedische schoentechniek
 • Orthopedische techniek
 • Pianotechniek
 • Schoen, zadels en lederwaren
 • Tandtechniek
 • Technisch Oogheelkundig Assistenten
 • Uurwerktechniek
 • Vormen maken