Publiek-private samenwerking

Publiek-private samenwerking tussen onderwijs en bedrijven in de regio heeft positieve gevolgen voor beide kanten. Als het onderwijs goed aansluit op de behoeften van de beroepspraktijk en studenten vertrouwd zijn met moderne apparatuur en software, profiteert de arbeidsmarkt daarvan. Afgestudeerden vinden sneller werk en zijn direct inzetbaar, wat bedrijven tijd en moeite bespaart bij het inwerken.

Regionaal investeringsfonds

De minister van OCW heeft via het regionaal investeringsfonds miljoenen euro's beschikbaar gesteld om publiek-private samenwerking met het mbo te bevorderen tussen 2019 en 2022. Regionale overheden en het bedrijfsleven moeten de subsidie aanvullen met cofinanciering. Mbo-scholen en bedrijven kunnen hierdoor speciale trainingen aanbieden waar studenten de laatste technieken leren, waardoor de aansluiting op de arbeidsmarkt verbetert. De regeling is voortgezet vanwege het succes in de periode 2014-2018, en biedt scholen meer ruimte voor een leven lang ontwikkelen.

Het regionaal investeringsfonds mbo stimuleert doelmatiger opleidingsaanbod. Scholen moeten in overleg met bedrijfsleven en andere scholen afweging maken tussen arbeidsmarktrelevantie en toegankelijkheid van opleidingen in de regio.

Centra voor innovatief vakmanschap

Bedrijven en scholen zorgen ervoor dat onderwijs aansluit op de snel veranderende arbeidsmarkt, vooral in technologische vakgebieden. Dit gebeurt door lesmateriaal te ontwikkelen, trainingen te geven en machines uit te wisselen. Het regionaal investeringsfonds speelt hierbij een belangrijke rol, zowel voor initieel onderwijs als voor een leven lang ontwikkelen. Centra voor Innovatief Vakmanschap zijn succesvolle voorbeelden van publiek-private samenwerking, waar mbo-scholen, bedrijven en overheid nauw samenwerken en studenten voorbereiden op technologische uitdagingen in hun beroepscontext. Deze centra verbinden het mbo met negen economische topsectoren.

Veelgestelde vragen:

Hoe geeft het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid vorm aan het topsectorenbeleid?
Hoe wordt publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs gefinancierd?
Wat zijn de Centra voor innovatief vakmanschap?
Welke taken voor het mbo zijn er weggelegd in de Human Capital Agenda’s (HCA's)?