Schoolkosten

Studenten die een mbo-opleiding volgen, vragen zich vaak af welke benodigdheden zij zelf moeten aanschaffen of lenen. Deze vraag is al lange tijd relevant binnen het mbo. Volgens de wet mogen scholen de inschrijving van studenten niet afhankelijk maken van extra financiële bijdragen buiten het wettelijk verplichte les- of cursusgeld, dat jaarlijks door de Rijksoverheid wordt vastgesteld. Desondanks wordt van studenten verwacht dat ze zelf enkele onderwijsbenodigdheden hebben.

Basisuitrusting en onderwijsbenodigdheden

De school voorziet in een basisuitrusting die studenten in staat stelt het onderwijs en examens op school te volgen. Deze basisuitrusting blijft eigendom van de school. Daarnaast zorgt de student voor eigen onderwijsbenodigdheden, zoals boeken, readers, softwarelicenties, laptop, sportkleding en -schoenen. De school kan voorschrijven aan welke specificaties benodigdheden moeten voldoen, maar niet hoe ze verkregen moeten worden (kopen of lenen). De student heeft keuzevrijheid en daarmee invloed op de kosten. De school moet redelijkheid en billijkheid waarborgen, omdat het mbo voor iedereen toegankelijk moet blijven.

Schoolkostenbeleid

De school implementeert het servicedocument in haar schoolkostenbeleid. De studentenraad heeft sinds 1 januari 2018 inspraak in dit beleid. Op basis hiervan bepaalt de school voor elke opleiding de benodigde onderwijsbenodigdheden, die per school kunnen verschillen. De school informeert voor inschrijving over deze benodigdheden. De Inspectie voor Onderwijs toetst sinds het studiejaar 2019-2020 de schoolkosten aan het servicedocument.

Sinds 2016-2017 geldt de tijdelijke regeling leermiddelen voor minderjarige studenten uit minimagezinnen. Het mbo-studentenfonds, gestart op 1 augustus 2021, is de structurele opvolger van deze regeling. Middelen worden via scholen uitgekeerd voor onderwijsbenodigdheden van deze studenten.

Veelgestelde vragen:

Hoe wordt de hoogte van de schoolkosten bepaald?
Is een tegemoetkoming op de aanschaf van onderwijsbenodigdheden mogelijk?
Kan een school voorschrijven aan welke specificaties onderwijsbenodigdheden moeten voldoen?
Wat staat er in het servicedocument schoolkosten