Het mbo

Het Nederlandse middelbaar beroepsonderwijs biedt rond de 740 opleidingen op diverse niveaus en in verschillende vorm. Voor elke student is er dus een passende opleiding, afhankelijk van de vooropleiding, leeftijd, ervaring of interesse. Van 16 jaar tot aan het pensioen kunnen studenten terecht bij een regionaal opleidingscentrum (roc) of bij een beroepscollege (voorheen aoc of vakcollege) voor een op maat gemaakte opleiding.

Regionaal aanbod scholen

In Nederland zijn er talloze mbo-scholen verspreid over het hele land. Deze scholen hebben een belangrijke rol in het ondersteunen van studenten tijdens hun opleiding en het voorbereiden van hen op een succesvolle carrière. Momenteel studeren er bijna 500.000 studenten aan het mbo in Nederland. 

Belangrijke rol in de samenleving

Het mbo speelt een cruciale rol in onze samenleving. Het levert gekwalificeerde vakmensen voor diverse sectoren, zoals techniek, zorg, en horeca. Deze professionals dragen bij aan de economie en de ontwikkeling van Nederland. 

Kansen voor iedereen

Het mbo biedt kansen voor iedereen, ongeacht achtergrond of leeftijd, en stelt individuen in staat om hun talenten te benutten en hun dromen waar te maken. Kortom, het mbo is een belangrijk en waardevol onderdeel van ons onderwijssysteem, en het draagt bij aan de groei en bloei van onze maatschappij.

Drievoudige kwalificatieplicht

Het mbo kent een drievoudige kwalificatieplicht:

  • opleiden voor een vak,
  • voor een vervolgopleiding en
  • voor goed burgerschap.

Nadruk op praktijkervaring en stages

Mbo-opleidingen variëren in duur en niveau, en kunnen leiden tot een diploma, certificaat of vakbekwaamheid. Studenten leren vaardigheden en kennis die relevant zijn voor het gekozen vakgebied. Het mbo legt de nadruk op praktijkervaring en stages, zodat studenten hands-on ervaring opdoen. Docenten begeleiden studenten en bieden instructies aan. Het mbo heeft samenwerkingen met bedrijven en instellingen om studenten te laten kennismaken met de arbeidsmarkt.

Kwalificatiestructuur

Wat een student moet kennen en kunnen voor een diploma is vastgelegd in de kwalificatiestructuur. Binnen het mbo bestaan rond de 200 kwalificatiedossiers.  Dat zijn documenten die de vereisten en competenties beschrijven voor specifieke beroepsopleidingen. Ze bevatten informatie over wat studenten moeten leren en kunnen om succesvol te zijn in een bepaald vakgebied. Kwalificatiedossiers worden gebruikt als richtlijn voor het ontwikkelen en aanbieden van opleidingen in Nederland, zodat mbo-studenten de benodigde kennis en vaardigheden kunnen leren om hun gekozen beroep uit te oefenen. 

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt een middelbare beroepsopleiding?
Kan je zonder diploma een mbo-studie volgen?
Welke leerwegen zijn er?
Welke opleidingsniveau's kent het mbo?