Het mbo

Laatst gewijzigd: 28-02-2022

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bereidt studenten, zowel jongeren als volwassenen, voor op hun toekomst in de maatschappij. Daarom kent het mbo een drievoudige kwalificatieplicht:

  • opleiden voor een vak,
  • voor een vervolgopleiding en
  • voor goed burgerschap.

Het mbo bestaat uit verschillende typen onderwijs. Op die manier kunnen scholen onderwijs bieden aan een zo'n breed mogelijke doelgroep, toegespitst op het niveau en de interesses van de student. De onderverdeling in negen sectoren bevordert bovendien de afstemming van onderwijs en arbeidsmarkt.

Totaal aantal studenten mbo in 2020 - 2021

In 2020 - 2021  volgen in totaal 504.300 studenten een mbo-opleiding.