Studentenwelzijn - vitaal mbo

We ervaren het dagelijks in onze scholen en zien dat ook onderbouwd met conclusies uit onderzoeken van onder andere kennisinstituten en data uit TestJeLeefstijl.nl: het welzijn van onze studenten is verder onder druk komen te staan.

Dat steeds meer mbo-studenten mentale problemen ervaren als somberheid, eenzaamheid en serieuze gedachten hebben over een einde maken aan hun leven, heeft verschillende oorzaken:

  • Grotere aantallen studenten hebben tijdens de coronaperiode meer en grotere issues ervaren.
  • Meer studenten kampen met financiële problemen, ervaren prestatiedruk en/of hebben zorgen over de toekomst .
Trimbos Instituut
Mentale gezondheid is de manier waarop je je verhoudt tot jezelf en tot anderen en hoe je omgaat met de uitdagingen in het dagelijks leven. Tegelijkertijd gaat het ook over hoe jij en anderen in de samenleving dit ervaren.

Waarom is studentenwelzijn belangrijk?

Wil een student succesvol de schoolloopbaan kunnen doorlopen, dan is het van belang dat hij of zij zich mentaal sterk genoeg voelt om alle aspecten aan te kunnen die horen bij het volwassen worden in combinatie met het volgen van een opleiding.

Tijdens de sluitingen van onderwijsinstellingen door de coronapandemie is het welzijn van studenten in het mbo extra onder druk komen te staan. Studenten zijn onzeker over zichzelf en hun toekomst (bron RIVM). Er zijn gevoelens van somberheid, eenzaamheid en gebrek aan sociaal contact. Wij vinden het belangrijk dat onze studenten zich goed voelen en daardoor ook goed kunnen meedraaien in het onderwijs.

Om studenten goed te kunnen ondersteunen op dit thema is er behoefte bij scholen aan een centrale vindplek waar alle informatie wordt ontsloten. Op deze pagina’s vind je, naast (erkende) interventies, programma’s en activiteiten, ook voorbeelden van mbo-scholen die kunnen inspireren.

Speerpunten: