Handel

De MBO Raad heeft negen bedrijfstakgroepen (btg's), waaronder de btg Handel. In deze bedrijfstakgroep zijn alle roc's en beroepscolleges vertegenwoordigd die opleidingen aanbieden gericht op handel, mode, en interieur, textiel en tapijt.

Veelgestelde vragen:

Hoe legt een bedrijfstakgroep verantwoording af?
Wat doet een bedrijfstakgroep?
Wat is een bedrijfstakgroep?
Welke sectoren (btg's) kent de MBO Raad?

De kerntaken

De kerntaken heeft btg Handel in de volgende accenten en taken vastgelegd:

  • Ondersteunen van validering en implementatie kwalificatiedossiers (opstellen inspiratie- en servicedocumenten) 
  • Organiseren van kennisdelingsbijeenkomsten (regionale bijeenkomsten, BPV Platform, Platform Examinering, Platform BBL, docentendag, tweedaagse) 
  • Professionalisering van onderwijs en examinering (trainingen en werkbijeenkomsten, kwaliteit borgen, evaluaties)

Onderwijsclusters

In de btg Handel zijn de scholen verenigd die de opleidingen in de Handels- en Modesector aanbieden. De modeopleidingen kennen hierbinnen een eigen cluster.