Duurzaamheid

Laatst gewijzigd: 08-04-2022

Ook mbo-scholen dragen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een beter milieu. Dit kan in de vorm van een duurzaam inkoopbeleid. Scholen kunnen bijvoorbeeld overstappen naar een leverancier van groene energie of de kosten voor afvalverwerking proberen te verlagen. Maar er zijn nog meer manieren: denk aan een verduurzaming van de catering, groenvoorziening, het papiergebruik en het hergebruiken van meubilair van de scholen.

Studenten op het Friesland College, afbeelding van Maartje Roos
Studenten - Friesland College, Maartje Roos

Kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

In 2009 ondertekende de MBO Raad het convenant Duurzaam Inkopen. Samen met universiteiten en hogescholen beloofde het mbo zich in te zetten voor een duurzaam inkoopbeleid. De afspraken zijn onderdeel van de integrale visie op een duurzame beleidsvoering, samengebracht onder de naam maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).

De MBO Raad ontving in 2012 een subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om scholen te ondersteunen bij duurzaam inkoopbeleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit geld heeft het Facilitair Samenwerkingsverband Roc's, aoc's en vakscholen (FSR) gebruikt om vier beleidsinstrumenten te ontwikkelen:

  • MBO-MVO quickscan ISO 26000;
  • MBO-MVO detailscan ISO 26000 inclusief prioriteringsmatrix;
  • MBO-MVO maturity model;
  • Aansluiting met de webtool voor de zelfverklaring ISO 26000.

Met de bovenstaande instrumenten kunnen scholen bepalen in hoeverre zij duurzaam werken en wat zij kunnen verbeteren in de bedrijfsvoering.

Daarnaast delen de scholen binnen het FSR veel kennis op het gebied van duurzaam bouwen en gebruik van scholen. Ze wisselen onderling bijvoorbeeld ervaringen uit over led-verlichting, klimaatbeheersingssystemen en de isolatie van gebouwen.

Duurzaam onderwijs

Het kabinet vraagt naast een verduurzaming van het inkoopbeleid van de mbo-scholen ook om meer aandacht voor duurzaamheid in het curriculum van opleidingen. Vanaf 1 augustus 2015 hebben mbo-scholen de mogelijkheid een keuzedeel Duurzaamheid in de beroepsopleidingen op te nemen. Daarnaast is duurzaamheid verweven in diverse kwalificatiedossiers van het mbo. 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: weet waar je het voor doet!

MBO Raad: sleutel ligt bij de scholen

De MBO Raad wil scholen helpen bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen en bij de overgang naar een duurzaam inkoopbeleid. De sleutel voor een duurzame ontwikkeling ligt bij de scholen zelf: door aandacht te besteden aan duurzaamheid vergroten zij het bewustzijn van hun studenten en medewerkers. Elke school is daarbij vrij om eigen doelstellingen te formuleren.

Duurzaamheid neemt pas een centrale plek in de bedrijfsvoering in wanneer het in de gehele schoolorganisatie tot uiting komt. Duurzaam inkoopbeleid moet dus niet op zichzelf staan, er moet ook bij andere medewerkers aandacht vóór én kennis over duurzame ontwikkeling aanwezig zijn.  Pas dan kan het mbo een betekenisvolle bijdrage leveren aan een beter milieu. 

Afbeelding Nihat Yilmaz

Nihat Yilmaz

Beleidsadviseur
Afbeelding van Pia Deveneijns

Pia Deveneijns