Excellent onderwijs

Laatst gewijzigd: 11-02-2016

Het mbo wil talentvolle studenten prikkelen het uiterste te halen uit hun mogelijkheden. Deze studenten kunnen niet alleen voor anderen een rolmodel zijn, maar ook de aantrekkingskracht van het mbo vergroten. De minister stelt hier extra geld voor beschikbaar waarmee zij hoopt de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de onderwijsopbrengsten te vergroten.

Logo Skills Heroes

Kwaliteitsafspraken

Scholen gaan, volgens de afspraken uit het actieplan Focus op Vakmanschap, de lat verleggen en kwalitatief beter onderwijs voor hun studenten verzorgen. Onderzoek van de Inspectie voor Onderwijs gaf aan dat de kwaliteit van het mbo sinds 2000 nagenoeg gelijk is gebleven. Met de kwaliteitsafspraken en een kwaliteitsplan voor zes thema’s geven scholen aan hoe zij hier verandering in gaan brengen. Op die manier kunnen zij hun studenten beter voorbereiden op de steeds sneller veranderende arbeidsmarkt.

Eén van de thema’s voor scholen om de kwaliteit in het mbo te bevorderen is excellent vakmanschap. Bijzonder talentvolle studenten krijgen met een ambitieus onderwijsprogramma de kans om meer uit hun talenten moeten halen. Wanneer afgestudeerden creatief en flexibel inzetbaar zijn, stelt dit hen in staat op veranderende arbeidsmarkt hun weg te vinden. In dat geval hoeven zij niet langer alle benodigde kennis tijdens hun studie op te doen, maar kunnen zij tijdens hun carrière leren.

Skills Heroes

Het ministerie voor onderwijs stelt tot 2018 geld beschikbaar wanneer scholen met een kwaliteitsplan aangeven hoe zij, per beleidsthema, de lat in het onderwijs verleggen. Voor het excellent vakmanschap kan dit bijvoorbeeld met meester-gezeltrajecten, deelname aan de skills-wedstrijden (Skills Heroes), internationalisering of het opzetten van een honourstraject.

Het project Skills Heroes wil jongeren inspireren en motiveren voor hun vakmanschap. In de vakwedstrijden nemen mbo’ers het tegen elkaar op en tonen zij hun talenten voor  in vakgebieden variërend van bloemenbinder, kapper, grafisch vormgever tot autotechnicus. Mbo-scholen organiseren zelf de voorrondes. Daarna volgen de kwalificatiewedstrijden waar studenten het opnemen tegen andere mbo-scholen. De winnaars hiervan stromen door naar de landelijke finale. Daarna volgen eventueel zelfs Europese of internationale wedstrijden, de Euro- of World Skills.

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673

Skills Heroes vakwedstrijden Patissiers