Vrouwen in de techniek

Door krapte op de arbeidsmarkt en sterke behoefte aan technisch geschoolde vakmensen is het van belang om technische opleidingen meer inclusief te maken. Vrouwen zijn momenteel ondervertegenwoordigd in de techniek. Slechts 16 procent van de werknemers in de techniek is vrouw. Jongeren in het algemeen, en vrouwen in het bijzonder, komen te weinig in aanraking met techniek en ICT in het onderwijs.

Vrouwen kiezen, vaker dan mannen, niet voor een technische (vervolg)opleiding. In het mbo is de ondervertegenwoordiging van vrouwen in technische opleidingen groter dan in het hoger onderwijs. De vrouwen die wel voor een technische opleiding in het mbo kiezen, vallen vaker uit of kiezen vaker voor een beroep buiten de techniek dan mannen. Dat vooral in het mbo weinig vrouwen voor technische opleidingen kiezen kan komen door de relatief beperkte hoeveelheid aan vrouwelijke rolmodellen, het vroege keuzemoment voor technische profielen en de grote praktijkcomponent in mbo-onderwijs. Vanuit het Techniekpact wordt de aandacht voor vrouwen in technische mbo opleidingen geagendeerd. Via de Techniekpact Monitor worden statistieken en trends bijgehouden.

Vooroordelen

De uitstroom van vrouwen wordt in verband gebracht met een mogelijk gebrek aan sociale veiligheid in technische leerbedrijven en opleidingen. Aangezien vrouwen in de minderheid zijn, hebben zij minder invloed op de cultuur in de opleiding en leerwerkplek. Vaak wordt de cultuur binnen technische opleidingen bepaald door mannen, waardoor vrouwen een groter risico lopen op uitsluiting. Helaas leidt deze situatie ertoe dat vrouwelijke studenten gemiddeld een lagere inschatting hebben van hun eigen technische vaardigheden dan mannelijke studenten.

Om al deze redenen is het urgent om technische mbo opleidingen meer inclusief te maken, zodat meer vrouwen voor een technische mbo opleiding kiezen en minder vrouwen na het maken van deze keuze uitstromen naar een opleiding buiten de techniek. Om dat te bewerkstelligen is het zaak om de huidige vooroordelen in de samenleving over vrouwen in de techniek weg te nemen. Ook dienen docenten gestimuleerd te worden om in het onderwijs rekening te houden met de lagere 'sense of belonging' en lagere 'self-efficacy' van vrouwelijke studenten.

Veelgestelde vragen:

Wat doet de MBO Raad om meer vrouwen voor techniek te doen kiezen?