Goed werkgeverschap

Mbo-scholen willen goede werkgevers zijn, zowel nu als in de toekomst. Dit is een belangrijk doel volgens het Bestuursakkoord 2018-2022. Ze streven ernaar om flexibele organisaties te zijn, die in staat zijn om docenten, instructeurs en andere medewerkers te behouden. De MBO Raad behartigt de belangen van de scholen en biedt ondersteuning op verschillende gebieden die te maken hebben met goed werkgeverschap.

Pensioen

Pensioen is een maatschappelijk belangrijk arbeidsvoorwaarde. Daarnaast is het een kostbare arbeidsvoorwaarde, omdat een belangrijk deel van het totaal aan arbeidsvoorwaardenruimten opgaat aan pensioenpremies. Er bestaat een nauwe relatie tussen pensioenen en verschillende werkgeversvraagstukken rond duurzame inzetbaarheid en veranderende arbeidsmarkt. De pensioenregeling draagt bij aan de keuzes die werknemers in hun werkzame leven maken en aan de aantrekkelijkheid om bij een werkgever te gaan werken.

Werknemers in de mbo-sector zijn deelnemer in de ABP-regeling. De MBO Raad werkt op het beleidsterrein nauw samen met de andere werkgeversverenigingen binnen ZPW.

Inzet zzp'ers

De Belastingdienst heeft een modelovereenkomst goedgekeurd op basis waarvan zzp’ers kunnen worden ingezet in het beroepsonderwijs. Als scholen een zzp’er inzetten volgens deze modelovereenkomst en handelen zoals opgeschreven in deze overeenkomst, zijn ze niet verplicht om loonheffingen af te dragen. Sinds 2020 handhaaft de Belastingdienst alleen bij kwaadwillendheid of bij het niet naleven van aanwijzingen, waarbij naheffing en boetes mogelijk zijn bij het achteraf constateren van een dienstbetrekking in plaats van zelfstandig ondernemerschap.

Veelgestelde vragen over de inzet van zzp'ers:

Hoe kunnen zzp’ers in het beroepsonderwijs worden ingezet?

Banenafspraak

Met de Banenafspraak hebben het kabinet en sociale partners afgesproken te zorgen voor 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De wet- en regelgeving hierover is continu in beweging. De MBO Raad heeft een netwerk van projectleiders die informatie en nieuws delen en bijeenkomsten organiseren om kennis uit te wisselen. Dit helpt de sector zich aan te passen aan de eisen van de Banenafspraak en actueel te blijven in een dynamisch beleidsklimaat.

Zelfstandige Publieke Werkgevers

De MBO Raad maakt deel uit van de stichting Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW). Samen met andere sectoren, zoals onderwijs en overheid, behartigt de stichting gemeenschappelijke werkgeversbelangen. Vanuit een versterkte werkgeversrol streven we naar gezamenlijke invloed op landelijke overlegtafels over thema's zoals arbeidsmarktbeleid, banenafspraak, diversiteit en pensioen.

Veelgestelde vragen:

Waar kan ik meer informatie vinden over de Banenafspraak?
Wat is de doelstelling door de sociale partners en kabinet geformuleerde Banenafspraak?
Wat wordt er verstaan onder zelfstandig publieke werkgevers?