Mbo & kwaliteit

Mbo & kwaliteit

06 feb

Netwerkbijeenkomst Onderwijs en Digitalisering

In het netwerk Onderwijs en digitalisering wordt er kennis en ervaring uitgewisseld over digitale pedagogiek en didactiek.

Open brief aan nieuw kabinet: ‘Zet de student eindelijk zelf aan het stuur!’

In een open brief aan een nieuw kabinet roept Laurent de Vries, CVB-voorzitter van het Summa College, op om studentengeluk centraal te stellen.

‘Meegaan in het kennisintensiever maken van Nederland’

Drie experts vertellen welke rol zij zien weggelegd voor praktijkonderzoek in de samenleving.

Studentenzaken

Op deze pagina lees je alles over schoolkosten, toelatingsrecht en medezeggenschap voor studenten. Meer informatie over feiten en cijfers vind je op de desbetreffende pagina.

Goed werkgeverschap

Mbo-scholen willen goede werkgevers zijn volgens het Bestuursakkoord 2018-2022. Ze streven naar flexibele organisaties die docenten en medewerkers behouden. De MBO Raad behartigt hun belangen en biedt ondersteuning op gebieden van goed werkgeverschap.

Goed bestuur

Onze sector streeft naar een zo goed mogelijk bestuur. Transparante communicatie en verantwoording zijn essentieel voor het opbouwen van vertrouwen in de mbo-school.

Lerarenbeleid

Succesvolle professionele ontwikkeling van het personeel stelt scholen in staat om zich te focussen op goed onderwijs geven.

Digitalisering onderwijs

Thema Digitalisering onderwijs gemaakt 16-07-2023: nog te vullen met content

Veiligheid

Veiligheid op school is essentieel voor effectief leren en werken. Het mbo werkt aan Integraal Veiligheidsbeleid waarbij alle betrokkenen samenwerken om veiligheidsaspecten aan te pakken.

Onderzoek & innovatie

Mbo-scholen richten zich steeds meer op Onderzoek & Innovatie. Het ministerie van OCW ondersteunt practoraten financieel tot 2026. Dit heeft impact op de hele sector en is opgenomen in het strategisch meerjarenperspectief van de MBO Raad voor 2022-2030.
Abonneer op Mbo & kwaliteit