Onderzoek & innovatie

Het thema Onderzoek & Innovatie krijgt steeds meer aandacht bij mbo-scholen. Het ministerie van OCW stimuleert de ontwikkeling van practoraten door financiële steun tot 2026. Hierdoor is de sector belast met de taak om onderzoek en innovatie verder te bevorderen. Dit heeft gevolgen voor individuele scholen en voor de gehele sector. Daarom is het thema Onderzoek & Innovatie opgenomen in het strategisch meerjarenperspectief van de MBO Raad voor 2022-2030.

Versterken practoraten

Stichting Practoraten en de MBO Raad werken samen aan het versterken van onderzoek & innovatie door onderlinge samenhang te bevorderen. De MBO Raad richt zich op het versterken van de onderzoek infrastructuur in het mbo, de Stichting Practoraten is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het concept van practoraten en de rol van de practor. Een goede afstemming en samenwerking tussen beide partijen is van groot belang, niet alleen voor de mbo-scholen, maar ook voor partners zoals het ministerie van OCW, NWO, NRO, Regieorgaan SIA, PTVT/Katapult, en Topsectoren. Om dit te bereiken zetten we gezamelijk in op verbetering van onderlinge communicatie, bepalen van gemeenschappelijke doelen, definiëren van verantwoordelijkheden, organiseren van activeiten en regelmatig evalueren van de samenwerking. 

Veelgestelde vragen:

Hoe komt innovatie in het mbo onderwijs tot stand?
Hoe wordt onderzoek ingevuld?
Waaruit bestaat onderzoek op het mbo?
Wat is de Ontwikkelagenda Lerend onderwijs voor een lerend Nederland?

Learning Communities

In Learning Communities werken bedrijven, scholen en onderzoeksinstellingen nauw samen om leren, werken en innoveren te verbinden. Ze ontwikkelen samen innovatieve oplossingen, vertalen ervaringen naar actueel onderwijsaanbod, trainen werkenden in benodigde vaardigheden en wisselen continu inzichten uit. Het mbo heeft steeds meer van deze samenwerkingen, wat kennisuitwisseling versnelt en opleidingen effectiever maakt. De MBO Raad wil samen met Human Capital Topsectoren, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), TNO en SIA minimaal honderd Learning Communities verder ontwikkelen in 2023.

Veelgestelde vragen over Learning Communities:

Hoe werkt een Learning Community?
Hoeveel Learning Communities zijn er in Nederland?
Wat is een Learning Community?