Bestuur MBO Raad

Laatst gewijzigd: 06-07-2017

Het bestuur van de MBO Raad bestaat uit zeven leden en een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur bepaalt het beleid en de koers van de MBO Raad.

Ton heerts afbeelding

Ton Heerts

Voorzitter MBO Raad
Hanneke Berben afbeelding

Hanneke Berben

Bestuurslid en cvb-voorzitter ROC Nijmegen
Kennisgebieden: Entreeopleiding | Vavo | Leven lang leren | Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) | Passend onderwijs | Kwetsbare jongeren | Taal en rekenen | Vmbo-mbo-hbo | Vroegselectie | Instroom & Intake | Jeugdwerkloosheid | vsv | Zeggenschap studenten | Bpv- & onderwijsovereenkomst | Diploma's | Klachten
Afbeelding Peter Vrancken

Peter Vrancken

Bestuurslid en cvb-voorzitter ROC Da Vinci College
Kennisgebieden: Facilitaire zaken | Student- en personeelsgegevens | Bedrijfsvoering |Implementatie | ICT | Bestuursakkoord | Toezicht | Diplomering | Bekostiging | Benchmark | Informatiestrategie
Afbeelding Willem Huiskamp

Willem Huiskamp

Bestuurslid en cvb-voorzitter AOC oost
Kennisgebieden: Doelmatigheid | Leven Lang Leren | Bovensectorale -en sectorale belangen
Afbeelding Anke van Bodegom

Anke van Bodegom

Bestuurslid en cvb-voorzitter SOMA College
Kennisgebieden: Kwalificatiestructuur | Examinering | Bpv |Innovatie en excellentie | Techniekpact | Sectorplannen | Regionaal Investeringsfonds | Centra voor Innovatief Vakmanschap | ECVET | Loopbaan en Burgerschap
Frank van Hout afbeelding

Frank van Hout

Bestuurslid en cvb-lid Friesland College
Kennisgebieden: Zij-instromers | Excellentie | Cao | Pensioenen | Bevoegdheden & bekwaamheden personeel | Bevoegdheden docenten/instructeurs irt vmbo | Professionalisering | HRM-beleid | (Mede)Zeggenschap medewerkers | Veiligheid, leerklimaat & Gezonde School
Afbeelding Paul Oomens

Paul Oomens

Directeur van de MBO Raad / secretaris bestuur
Edtih de Weeger

Edith de Weger-Dahmen

Bestuurs- en directiesecretaresse
0348 - 75 35 72
Contact met het bestuur van de MBO Raad loopt via Edith de Weger-Dahmen.