Internationalisering

MBO’ers ontwikkelen zich als beroepsbeoefenaar in een globaliserende wereld. Internationale competenties zijn dan ook onmisbaar. De uitdagingen van vandaag en morgen overstijgen het nationale niveau: zo zijn arbeidsmarkttekorten in groene en digitale banen niet alleen in Nederland, maar in heel Europa aan de orde van de dag. Het opdoen van internationale ervaring door student en staf draagt bovendien bij aan het op peil houden van de kwaliteit van het Nederlandse beroepsonderwijs. Het streven is dat alle mbo-studenten die dat willen, een internationale ervaring op kunnen doen.

Visie op internationalisering

Het Nederlandse beroepsonderwijs wordt zowel binnen als buiten Europa als toonaangevend beschouwd. Samen met onze partners beïnvloeden we de onderwijsagenda in Brussel, bijvoorbeeld door aan te dringen op het verkennen van wederzijdse diploma erkenningen. Daarnaast dragen we bij aan een Nederlandse visie op Europees onderwijsbeleid, door in Den Haag te pleiten voor meer aandacht en een gelijkwaardige positie van internationalisering in het mbo ten opzichte van het hoger onderwijs. Bovenal zet de MBO Raad zich in voor de internationale belangen van mbo scholen. Een paar voorbeelden van dergelijke doelstellingen zijn:

o Verhogen van inkomende en uitgaande student- en stafmobiliteit

o Stimuleren van internationale innovatie

o Etaleren van het Nederlandse mbo in Europa

o Emanciperen van internationalisering in het mbo

Veelgestelde vragen:

Hoe stimuleert de MBO Raad meer internationale samenwerking met bedrijven en onderzoeksinstellingen?
Waaruit bestaat het EXPECT: Exchanges of Practices in Education for Climate Targets project?
Wat is het Promoting Adult Learning In Networks over uitbreiding EUproVET project?
Wat is Women as Teachers and Trainers in Science, Technology, Engineering and Mathematics?