Sustainable Development Goals

In 2015 heeft de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG's) vastgesteld, ook wel de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen genoemd, voor 2030. Stichting SDG Nederland brengt in Nederland mensen en organisaties samen om deze zeventien doelen te bereiken.

De MBO Raad heeft het SDG Charter ondertekend in 2020, waarmee het officieel onderdeel is van de SDG Community. De MBO Raad stimuleert haar leden actief om bij te dragen aan deze doelstellingen, en ze zijn verankerd in hun meerjarenvisie "krachtig beroepsonderwijs 2030". Jaarlijks inventariseert de MBO Raad de goede praktijken van haar leden en maakt deze zichtbaar.

Duurzame doelstellingen en mbo-scholen

Als hofleverancier van de Nederlandse beroepsbevolking speelt het mbo een hoofdrol in het behalen van de Sustainable Development Goals in 2030. De SDG's dienen als leidraad voor ontwikkelingen binnen mbo-scholen. Duurzaamheid, circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptie krijgen steeds meer aandacht in opleidingen. Studenten leren hoe ze omgaan met sociale, economische en groene vraagstukken in hun omgeving, en burgerschap is ook essentieel. De MBO Raad maakt de inspanningen van mbo-scholen zichtbaar om inspiratie te delen en een actieve bijdrage te stimuleren aan het behalen van de SDG-doelen.

Veelgestelde vragen:

Hoe draagt de MBO Raad bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals?
Hoe krijgen de Sustainable Development Goals een plek op mbo-opleidingen?
Op welke manieren werken mbo-scholen aan duurzaam opleiden?
Welke instrumenten kan een mbo-school inzetten om te komen tot duurzaam beleid?