Sustainable Development Goals

Laatst gewijzigd: 15-02-2023

De Sustainable Development Goals (SDG's), in het Nederlands ook wel de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen genoemd, zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. In Nederland brengt Stichting SDG Nederland individuen en organisaties samen om zeventien doelstellingen te behalen.

Koppeling van de SDG's aan overkoepelende brede welvaartthema's

Duurzame doelstellingen en mbo-scholen

In het behalen van de Sustainable Development Goals in 2030 is het mbo als hofleverancier van de Nederlandse beroepsbevolking van onschatbare waarde. De SDG’s vormen voor mbo- scholen een raamwerk voor verschillende ingezette ontwikkelingen.

Zo worden de SDG’s steeds meer geïntegreerd in de opleidingen en krijgen onderwerpen als duurzaamheid, de circulaire economie, de energietransitie en klimaatadaptie in de kwalificatiedossiers en keuzedelen een specifieke plek. Studenten leren bijvoorbeeld hoe zij in hun leefomgeving om kunnen gaan met sociale, economische en groene vraagstukken. Ook burgerschap vormt een belangrijk onderdeel.

De MBO Raad maakt zichtbaar wat in het mbo gebeurt, zodat scholen inspiratie kunnen opdoen bij elkaar. Op deze manier stimuleert de MBO Raad haar leden een actieve bijdrage te leveren aan het behalen van de SDG-doelen.

MBO Raad onderdeel van de SDG Community

In 2020 ondertekende het bestuur van de MBO Raad de SDG Charter waarmee het officieel onderdeel is van de SDG Community. De bijdrage van de MBO Raad aan de SDG’s bestaat uit:

  • De SDG’s zijn verankerd in de meerjarenvisie van de MBO Raad: “krachtig beroepsonderwijs 2030”.
  • De MBO Raad onderkent het belang van de 17 SDG’s en stimuleert haar leden om een actieve bijdrage te leveren.
  • De MBO Raad inventariseert jaarlijks de good practices van haar leden en maakt dit zichtbaar.

Friso Lijftogt

Beleidsadviseur

Ondertekening van SDG Charter MBO Raad

Global Goals TV | Friesland College